Praktykuj w kulturze

Terminy Edycji 2022

EDYCJA WIOSENNA  1.03 – 30.06.2022
2.02 – 14.02.2022 Nabór dla instytucji
15.02 – 28.02.2022 Nabór dla praktykantów
1.03 – 13.03.2022 Nabór uzupełniający dla praktykantów
30.06 – 31.07.2022 Czas na zakończenie praktyk w ramach Edycji Wiosennej

EDYCJA LETNIA  14.06 – 30.09.2022
16.05 – 30.05.2022  Nabór dla instytucji
31.05 – 13.06.2022  Nabór dla praktykantów
14.06 – 27.06.2022  Nabór uzupełniający dla praktykantów
30.09 – 31.10.2022 Czas na zakończenie praktyk w ramach Edycji Letniej

EDYCJA JESIENNO – ZIMOWA  11.10.2022 – 31.03.2023
12.09 – 26.09.2022  Nabór dla instytucji
27.09 – 10.10.2022  Nabór dla praktykantów
11.10 – 24.10.2022  Nabór uzupełniający dla praktykantów
31.03.2023 – 30.04.2023 – Czas na zakończenie praktyk w ramach Edycji Jesienno – Zimowej

Długość praktyk

  • Tryb realizacji praktyk będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między praktykantem a instytucją oferującą praktyki. Może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji praktyk od 160 godzin do 320 godzin.
  • Faktyczna długość praktyk będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy praktykantem a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć praktykanta w ciągu roku.
  • W przypadku odbywania praktyk poza miejscem zamieszkania praktykanci samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania praktykantów.

REGULAMIN PRAKTYKUJ W KULTURZE

Program Praktykuj w kulturze umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Wchodzenie na rynek pracy jest związane z wieloma lękami. Czy wybrana dzisiaj ścieżka kariery będzie tą ostateczną? Chcąc uniknąć pomyłki warto odbyć praktyki jeszcze w czasie studiów. Czas praktyk to zmierzenie się z nowymi zadaniami, weryfikacja własnych umiejętności czy choćby odpowiedź na takie pytanie: czy praca w kulturze to miejsce dla mnie?

Praktyki w instytucji kultury i praca w nowym zespole to:
– poznanie nowych osób, środowiska, znanych osobistości, zdobycie kontaktów zawodowych,
– praktyczne poznanie funkcjonowania organizacji (jak funkcjonuje organizacja pozarządowa, instytucja publiczna?),
– podniesienie pewności siebie oraz rozwój osobisty,
– poznanie ciekawych miejsc oraz interesujących ludzi,
– poznanie instytucji „od kuchni”, zaangażowanie w przygotowanie wydarzeń krok po kroku,
– praca przy konkretnych wydarzeniach,
– możliwość poznania niedostępnych aspektów pracy w instytucji (lub trudno dostępnych),
– praktyczna nauka konkretnych narzędzi,
– dostęp do materiałów branżowych (dostępnych w danej instytucji) np. szkoleń,
– możliwość realizacji własnych pomysłów,
– furtka do zatrudnienia, przekwalifikowania się.

Dodatkowo, niewątpliwą korzyścią z udziału w projekcie jest otrzymanie dokumentów: listu rekomendującego od instytucji lub organizacji, w której odbędziesz praktyki oraz zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury za udział w projekcie. Poza tym dla praktykantów, którzy ukończyli praktyki i zostały dopełnione wszystkie formalności przygotowujemy specjalne bezpłatne szkolenie. Szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak autoprezentacja lub promocja instytucji kultury. Jest też okazją do spotkania się z innymi uczestnikami projektu oraz z pracownikami Narodowego Centrum Kultury.

Zgłoszenia instytucji przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze (zakładka PRAKTYKUJ W KULTURZE – dodaj praktyki). Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. W przypadku braku zgłoszeń do instytucji, oferty praktyk zostaną ponownie opublikowane w naborze uzupełniającym. Oferty publikowane w ramach programu „Praktykuj w kulturze” oznaczone są czerwonym rombem.

Praktykanci zgłaszać się mogą poprzez portal Pracuj w kulturze (zakładka PRAKTYKUJ W KULTURZE – szukaj praktyk), uzupełniając dane po kliknięciu przycisku APLIKUJ pod wybraną ofertą praktyk. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.

Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji i organizacji, a następnie dla kandydatów na praktyki.

  • Opiekunowie praktyk składają ofertę poprzez wypełnienie formularza na stronie Pracuj w kulturze – zakładka PRAKTYKUJ W KULTURZE. Aby to zrobić, wystarczy zarejestrować się na stronie i stworzyć profil instytucji. NCK zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag względem zgłaszanych ofert, które będą wysyłane drogą e-mail w trakcie trwania naboru dla instytucji. 
  • Następnie wszystkie oferty praktyk zostają opublikowane w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. Praktykanci zgłaszać się mogą poprzez portal Pracuj w kulturze – zakładka PRAKTYKUJ W KULTURZE uzupełniając dane po kliknięciu przycisku APLIKUJ pod wybraną ofertą praktyk. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki. Każdy praktykant może wybrać maksymalnie trzy interesujące go oferty. Może się to wiązać z koniecznością odbycia trzech rozmów kwalifikacyjnych. W trakcie trwania danej edycji można odbyć jedne praktyki. 
  • Po zakończeniu obu naborów strony umawiają się na rozmowy kwalifikacyjne w wyniku których zostaną podjęte decyzje o współpracy. Instytucje zobowiązane są do poinformowania NCK o wyniku rozmów poprzez zaznaczenie właściwego przycisku przy danych kandydatów na profilu instytucji.
stos dokumentów cv

Wydarzenia