Praktykuj w kulturzeTerminy Edycji 2024

EDYCJA WIOSENNA

29.01 – 12.02.2024 Nabór dla instytucji
13.02 – 26.02.2024 Nabór dla praktykantów
27.02 – 11.03.2024 Nabór uzupełniający dla praktykantów
27.02 – 30.06.2024 Termin odbywania praktyk
30.06 – 31.07.2024 Czas na zakończenie praktyk w ramach Edycji Wiosennej

Nabór dla praktykantów został wydłużony do końca lutego 2024 roku. 
Nabór uzupełniający zostanie uruchomiony 1 marca 2024.

EDYCJA LETNIA 

13.05 – 27.05.2024  Nabór dla instytucji
28.05 – 10.06.2024  Nabór dla praktykantów
11.06 – 24.06.2024  Nabór uzupełniający dla praktykantów
11.06 – 30.09.2024 Termin odbywania praktyk
30.09 – 31.10.2024 Czas na zakończenie praktyk w ramach Edycji Letniej

EDYCJA JESIENNO – ZIMOWA

09.09 – 23.09.2024  Nabór dla instytucji
24.09 – 07.10.2024  Nabór dla praktykantów
08.10 – 21.10.2024  Nabór uzupełniający dla praktykantów
08.10.2024 – 31.03.2025 Termin odbywania praktyk
31.03.2025 – 30.04.2025 – Czas na zakończenie praktyk w ramach Edycji Jesienno – Zimowej

Regulamin Praktykuj w kulturze
(kliknij, aby otworzyć w nowym oknie)

Program Praktykuj w kulturze umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Wchodzenie na rynek pracy jest związane z wieloma lękami. Czy wybrana dzisiaj ścieżka kariery będzie tą ostateczną? Chcąc uniknąć pomyłki warto odbyć praktyki jeszcze w czasie studiów. Czas praktyk to zmierzenie się z nowymi zadaniami, weryfikacja własnych umiejętności czy choćby odpowiedź na takie pytanie: czy praca w kulturze to miejsce dla mnie?

Praktyki w instytucji kultury i praca w nowym zespole to:

– poznanie nowych osób, środowiska, znanych osobistości, zdobycie kontaktów zawodowych,
– praktyczne poznanie funkcjonowania organizacji „od kuchni”:
jak funkcjonuje organizacja pozarządowa, a jak instytucja publiczna?
– zaangażowanie w przygotowanie wydarzeń krok po kroku,
– wzrost pewności siebie oraz rozwój osobisty,
– poznanie nowych, ciekawych miejsc,
– praca przy konkretnych projektach,
– możliwość poznania niedostępnych aspektów pracy w instytucji (lub trudno dostępnych),
– praktyczna nauka konkretnych narzędzi,
– dostęp do materiałów branżowych (dostępnych w danej instytucji) np. szkoleń,
– możliwość realizacji własnych pomysłów,
– furtka do zatrudnienia, przekwalifikowania się.

Dodatkowo, niewątpliwą korzyścią z udziału w projekcie jest otrzymanie dokumentów: listu rekomendującego od instytucji lub organizacji, w której odbędziesz praktyki oraz zaświadczenia od Narodowego Centrum Kultury za udział w projekcie. Poza tym dla praktykantów, którzy ukończyli praktyki i zostały dopełnione wszystkie formalności, przygotowujemy specjalne bezpłatne szkolenie. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak autoprezentacja lub promocja instytucji kultury. Jest też okazją do spotkania się z innymi uczestnikami projektu oraz z pracownikami Narodowego Centrum Kultury.

Nabór odbywa się dwuetapowo – w pierwszej kolejności dla instytucji i organizacji, a następnie dla kandydatów na praktyki:

1. Opiekunowie praktyk składają ofertę poprzez wypełnienie formularza na stronie Pracuj w kulturze – zakładka PRAKTYKUJ W KULTURZE – Dodaj praktyki. Aby to zrobić, wystarczy zarejestrować się na stronie i stworzyć profil instytucji. NCK zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag względem zgłaszanych ofert,
które będą wysyłane drogą e-mail w trakcie trwania naboru dla instytucji. 

2. Następnie wszystkie oferty praktyk zostają opublikowane w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. Oferty publikowane w ramach programu „Praktykuj w kulturze” oznaczone są czerwonym rombem.

Praktykanci mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze – zakładka PRAKTYKUJ W KULTURZE – Szukaj praktyk, klikając przycisk APLIKUJ pod wybraną ofertą praktyk, a następnie uzupełniając swoje dane. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki. Każdy praktykant może wybrać maksymalnie trzy interesujące go oferty. Może się to wiązać z koniecznością odbycia trzech rozmów kwalifikacyjnych. W trakcie trwania danej edycji można odbyć jedne praktyki. 

W przypadku braku zgłoszeń do instytucji, oferty praktyk zostaną ponownie opublikowane w naborze uzupełniającym.

Po zakończeniu obu naborów strony umawiają się na rozmowy kwalifikacyjne w wyniku których zostaną podjęte decyzje o współpracy. Instytucje zobowiązane są do poinformowania NCK o wyniku rozmów poprzez zaznaczenie właściwego przycisku przy danych kandydatów na profilu instytucji.


Długość praktyk

Tryb realizacji praktyk będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między praktykantem a instytucją oferującą praktyki. Może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji praktyk od 160 godzin do 320 godzin.

Faktyczna długość praktyk będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy praktykantem a instytucją przyjmującą oraz będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć praktykanta w ciągu roku.

W przypadku odbywania praktyk poza miejscem zamieszkania praktykanci samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania praktykantów.

stos dokumentów cv