Forum Pracuj w Kulturze

Jeśli jesteś dyrektorem_ką, menedżerem_ką lub pracownikiem_czką działów kadr i HR w instytucji kultury, to zapraszamy Cię do udziału w wydarzeniu branżowym, jakim jest 5. Forum Pracuj w kulturze.

17-18 czerwca 2024 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku
oraz Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie odbędzie się
5. FORUM PRACUJ W KULTURZE!

Regulamin wydarzenia

Program wydarzenia

Tegorocznym tematem przewodnim jest Lider_ka w zmianie.

Kompetencje przyszłości, zarządzanie zmianą oraz potrzeby współczesnych liderów i liderek to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone 17-18 czerwca podczas 5. Forum Pracuj w kulturze, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury i Goyki 3 Art Inkubator.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się inspiracją do doskonalenia procesów zarządzania zespołami ludzkimi oraz otwartości na profesjonalizację i wdrażanie zmian w tym obszarze.

Udział w 5. Forum Pracuj w kulturze jest bezpłatny. 
Rejestracja na wydarzenie dla uczestników jest obowiązkowa i potrwa do 20 maja.

REJESTRACJA

Tym razem uczestnicy spotkają się w aż w dwóch miastach – Gdańsku i Sopocie. Program tegorocznego 5. Forum Pracuj w kulturze adresujemy do instytucji kultury z całej Polski, w tym szczególnie do kadry zarządzającej tymi instytucjami, menedżerów działów HR oraz pracowników działów kadr i HR.

Tematy, które poruszymy podczas V Forum Pracuj w Kulturze to m. in.:

  • Kompetencje przyszłości;
  • Mapowanie potrzeb i dobrostan psychiczny liderów i liderek;
  • Przeprowadzanie zespołu przez proces zmiany;
  • Kształtowanie kultury organizacyjnej;
  • Różnorodność perspektyw w zespole;
  • Scenariusze prorozwojowe dla instytucji kultury.

W ramach tegorocznej konferencji zaplanowaliśmy: prezentacje i dyskusje na głównej scenie, rozmowy z ekspertami i prelegentami, a także warsztaty oraz wydarzenie towarzyszące.

Krótkie, dziesięciominutowe wypowiedzi na głównej scenie będą miały formę wystąpień inspiracyjnych. Tematy podejmowane podczas pierwszej części konferencji zostaną pogłębione podczas rozmów stolikowych i warsztatów, które odbędą się drugiego dnia konferencji. Nie zabraknie też networkingu, wymiany doświadczeń oraz rozmów w większych grupach.

Podczas konferencji będzie okazja, aby zobaczyć spektakl “Lista uchybień” w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymaga wcześniejszej rejestracji. Bieżące informacje będziemy publikować na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Narodowego Centrum Kultury.

Poprzednie edycje Forum Pracuj w kulturze

Dotychczas odbyły się cztery edycje konferencji Forum Pracuj w kulturze. Pierwsze Forum odbyło się we wrześniu 2020 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i skierowane było zarówno do osób zarządzających instytucjami, jak i do zainteresowanych pracą w kulturze. Druga edycja w czerwcu 2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie zgromadziła przede wszystkim studentów oraz absolwentów kierunków humanistycznych i artystycznych, poszukujących zatrudnienia w sektorze kultury. Trzecia odsłona Forum, realizowana w 2022 roku we współpracy z NOSPR w Katowicach, skupiona była na nowych trendach w zarządzaniu ludźmi. W zeszłym roku spotkaliśmy się we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia na czwartej edycji poświęconej wdrażaniu rozwiązań HR w instytucjach kultury.