Forum Pracuj w Kulturze

Pierwsze w Polsce spotkania profesjonalistów i praktyków kultury oraz absolwentów i osób szukających pracy w tym sektorze.

25 maja 2023 w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbędzie się
IV FORUM PRACUJ W KULTURZE!

Regulamin wydarzenia

Program wydarzenia

Jeśli jesteś dyrektorem_ką, menedżerem_ką instytucji kultury lub pracownikiem_czką działów kadr i HR, to koniecznie bądź z nami 25 maja we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia.

Wdrażanie rozwiązań HR w instytucjach kultury, scenariusze przyszłości, zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, przywództwo i zarządzanie zmianą, równowaga między skutecznością a dobrostanem pracowników kultury – to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone 25 maja podczas IV Forum Pracuj w kulturze, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy
z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” prowadzącym Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się inspiracją do doskonalenia procesów zarządzania zespołami ludzkimi, otwartości na wdrażanie zmian w tej dziedzinie oraz wykorzystywania wyspecjalizowanych narzędzi i usług HR w sektorze kultury.

Udział w IV Forum Pracuj w kulturze jest bezpłatny. 
Rejestracja na wydarzenie dla uczestników jest obowiązkowa i potrwa do 7 maja.

REJESTRACJA

Dotychczas odbyły się trzy edycje konferencji Forum Pracuj w kulturze. Pierwsze Forum odbyło się we wrześniu 2020 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i skierowane było zarówno do osób zarządzających instytucjami, jak i do zainteresowanych pracą w kulturze. Druga edycja w czerwcu 2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie zgromadziła przede wszystkim studentów oraz absolwentów kierunków humanistycznych i artystycznych, poszukujących zatrudnienia w sektorze kultury. Trzecia odsłona Forum, realizowana w 2022 roku we współpracy z NOSPR w Katowicach, skupiona była na nowych trendach w zarządzaniu ludźmi.

Tym razem uczestnicy spotkają się w wyjątkowej przestrzeni Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Program tegorocznego IV Forum Pracuj w kulturze adresujemy do instytucji kultury z całej Polski, w tym szczególnie do kadry zarządzającej tymi instytucjami, menedżerów działów HR oraz pracowników działów kadr i HR.

Tematy przewodnie IV Forum Pracuj w Kulturze to m. in.:

  • Aktualne wyniki badań dotyczące rynku pracy;
  • Scenariusze przyszłości;
  • Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika;
  • Przywództwo w zespołach kreatywnych;
  • Zarządzanie różnorodnością i zmianą.

W ramach konferencji zaplanowaliśmy: prezentacje i dyskusje na głównej scenie, rozmowy z ekspertami i prelegentami, a także warsztaty oraz wydarzenie towarzyszące.

Krótkie, dwudziestominutowe wypowiedzi na głównej scenie będą miały formę wystąpień inspiracyjnych. Tematy podejmowane podczas pierwszej części konferencji zostaną pogłębione podczas rozmów stolikowych i popołudniowych warsztatów. Nie zabraknie też networkingu, wymiany doświadczeń oraz rozmów w większych grupach.

W tym roku skoncentrujemy się na świadomym wdrażaniu rozwiązań HR w instytucji kultury. Zostaną omówione metody i narzędzia służące stopniowej zmianie zarządzania i rekrutacji pracowników w instytucjach, jak również przykłady skutecznych rozwiązań HR ze środowiska wrocławskiego. Poza główną problematyką konferencji, poruszymy wątek najnowocześniejszych wyzwań technologicznych, takich jak zastosowanie sztucznej inteligencji. Będziemy też dyskutować o scenariuszach przyszłości.

Całość zakończy recital fortepianowy Bartka Wąsika w niezwykłym Domu Edyty Stein we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymaga wcześniejszej rejestracji. Bieżące informacje będziemy publikować w mediach społecznościowych Narodowego Centrum Kultury oraz Centrum Historii Zajezdnia.