Logowanie / Rejestracja

Jestem już użytkownikiem portalu

Chcę zostać użytkownikiem portalu

imię*
nazwisko*
hasło*
powtórz hasło*
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu utworzenia i obsługi konta użytkownika portalu „Pracuj w kulturze” pod adresem: https://pracujwkulturze.nck.pl/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana/ danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przetwarzane będą przez cały okres funkcjonowania portalu lub do momentu wycofania zgody,
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO,
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, oraz adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych nie będzie możliwe utworzenia i obsługi konta użytkownika portalu „Pracuj w kulturze”
Zarejestruj się