powrót
Stanowisko

Praktyka / ŻyWa Pracownia

Profil Działalności

ŻyWa Pracownia prowadzi działania edukacyjne i społeczno-kulturalne na styku rzemiosła, sztuki, architektury i miejskiego ogrodnictwa. Działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezdomnych, niepełnosprawnych, seniorów. Współpracuje z ngo, instytucjami kultury i lokalną społecznością. Jest domem Szwalni Społecznej, inicjatywy Zupa na Plantach i Mobilnej biblioteki dla bezdomnych.

Adres

ul. Celna 5, 30-507 Kraków

Województwo
Małopolskie
Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Termin Praktyk
17.06.2019 - 30.09.2019
Długość Praktyk
320 godzin
Tryb

praktyki również w weekendy

Dni robocze

7 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

- pomoc w organizacji i prowadzeniu warsztatów rękodzielniczych, rzemieślniczych i ekologicznych
- zaangażowanie się w działania społeczno-kulturalne pracowni, Szwalnię Społeczną i inicjatywę Zupa na Plantach
- kontakt z partnerami oraz innymi instytucjami w celu nawiązania współpracy
- wsparcie w promocji działań pracowni

Cel Praktyk

- zapoznanie stażysty ze specyfiką funkcjonowania pracowni
- zdobycie doświadczenia w organizacji działań edukacyjnych i społeczno-kulturalnych skierowanych do różnych grup wiekowych, w szczególności osób wykluczonych społecznie
- rozwój umiejętności twórczego myślenia, zarządzania sobą, rozwiązywania problemów
oraz współpracy i komunikacji

Preferowane kierunki studiów

animacja kultury, zarządzanie kulturą, kulturoznawstwo, etnografia, etnologia, kierunki artystyczne

Dodatkowe wymagania

Uwagi

możliwość przyjęcia stażysty z niepełnosprawnością

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.

Możesz aplikować na 3 oferty w ramach praktykuj w kulturze.