powrót
Stanowisko
Zastępca dyrektora programowego ds. innowacji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.10 25.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Centrum Nauki Kopernik poszukuje kompetentnej i entuzjastycznej osoby na stanowisko Zastępcy dyrektora programowego ds. innowacji. Jej/jego zadaniem będzie przygotowanie do otwarcia, a następnie pokierowanie nowatorskim centrum innowacji w edukacji: Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego (PPK), działającą w ramach Centrum Nauki Kopernik. W PPK prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe CNK we współpracy z partnerami naukowymi i biznesowymi, a w szczególności:
1. badania nad procesami uczenia się i tworzenie rozwiązań edukacyjnych z obszaru STEAM (nauka, technika, nauki inżynieryjne, sztuka, matematyka): pomocy naukowych, zestawów edukacyjnych, modeli pracy,
2. tworzenie stacji doświadczalnych, czyli interaktywnych eksponatów,
3. opracowywanie formatów komunikacji naukowej i diagnozy ich oddziaływania na kształtowanie się postaw uczestników i użytkowników projektowanych rozwiązań,
4. rozwój wiedzy o środowisku uczenia się oraz praktykach naukowych i edukacyjnych uczniów
i nauczycieli.
Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie mieściła się w nowym obiekcie, budowanym obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie CNK przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Otwarcie PPK planowane jest na drugą połowę 2022 roku.
Zastępca dyrektora programowego ds. innowacji będzie odpowiedzialny za:
• koordynację zakupu wyposażenia badawczo-rozwojowego PPK zgodnie z projektem;
• zbudowanie zespołu z obecnych i nowozatrudnionych pracowników;
• realizację Agendy Badawczej PPK i wskaźników projektowych związanych z pracami B+R;
• koordynowanie pracy zespołów laboratoriów PPK;
• współpracę z członkami Konsorcjum PPK (firmami Moje Bambino i BeCreo) oraz innymi partnerami biznesowymi w celu komercjalizacji rozwiązań;
• współpracę ze środowiskiem akademickim i rozwój naukowy pracowników;
• pozyskiwanie finansowania na prowadzone prace;
• komunikację prowadzonych prac i ich wyników.

Wymagania

Kompetencje i umiejętności:
• umiejętność tworzenia i operacjonalizacji strategii organizacji;
• umiejętność organizacji pracy własnej, nadawania priorytetów zadaniom, inicjatywa w podejmowaniu wyzwań;
• kierowanie zespołem, w szczególności w zakresie:
o nadzoru nad kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi prowadzonych działań, włącznie z budżetem jednostki;
o wyznaczania celów zgodnych ze strategią CNK i monitorowania ich realizacji;
o motywowania pracowników;
o wspomagania pracowników w rozwoju kompetencji i wiedzy fachowej;
• zainteresowanie edukacją w zakresie STEAM i komunikacją nauki;
• umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność;
• orientacja na odbiorcę;
• kreatywność, innowacyjność, umiejętność łączenia ze sobą idei z różnych dziedzin;
• zorientowanie na pracę zespołową, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Wymagania:
• doktorat;
• minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym, w którego zakres wchodziło tworzenie i realizacja strategii organizacji;
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, prowadzenia badań i/lub prac rozwojowych;
• znajomość języka angielskiego – biegłość w mowie i piśmie;
• podstawowa znajomość pakietu MS Office lub analogicznych.

Mile widziane:
• umiejętność realizacji zadań w instytucji podlegającej ustawie o finansach publicznych i prawu zamówień publicznych;
• osobiste doświadczenie w tworzeniu pomocy edukacyjnych;
• znajomość narzędzi do planowania i realizacji projektów (np. MS Project);
• znajomość dodatkowych języków obcych;
• doświadczenie pracy w zespole międzynarodowym;
• doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania i/lub prace rozwojowe.

Oferujemy

• ambitne wyzwania zawodowe oraz inspirujące środowisko pracy;
• realny wpływ na tworzenie strategii instytucji oraz prowadzone działania badawczo-rozwojowe;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 25.10.2021 r.

Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z Agendą Badawczo-Rozwojową, dostępną pod adresem:
https://www.kopernik.org.pl/sites/default/files/2021-08/AgendabadawczorozwojowaPPK2021.pdf

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”
Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.