powrót
Stanowisko
Praktyka / Wydarzenia artystyczne w Domu Kultury „Praga” w czasie wakacji
Profil Działalności

Dom Kultury Praga proponuje bogatą ofertę zajęć stałych skierowaną do różnych grup wiekowych – od maluchów po seniorów. Podstawowymi celami naszej działalności jest edukacja poprzez sztukę i działania artystyczne oraz stwarzanie możliwości kontaktu z kulturą i udziału w jej tworzeniu dzięki realizowaniu projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych.

Adres

ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa

Województwo
Mazowieckie
Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Nowe media
  • Obsługa techniczna
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Termin Praktyk
14.06.2021 - 30.09.2021
Długość Praktyk
160 godzin
Tryb

praktyki również w weekendy

Dni robocze

3 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

• Działania logistyczne i organizacyjne związane z wydarzeniami,
• Opieka nad wykonawcami,
• Współtworzenie koncepcji działań artystycznych,
• Tworzenie i opracowywanie dokumentacji fotograficznej i filmowej wydarzeń,
• Udział w ewaluacji projektów i działań artystycznych,
• Obsługa mediów społecznościowych,
• Współtworzenie koncepcji promocji wydarzeń i stałej oferty instytucji.

Cel Praktyk

• Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych,
• Doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
• Poznanie podstaw promocji w instytucjach kultury,
• Zdobycie wiedzy na temat przeprowadzania projektu w instytucji kultury.

Preferowane kierunki studiów

kulturoznawstwo, animacja kultury, socjologia

Dodatkowe wymagania

• Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
• Łatwość w używaniu mediów społecznościowych

Uwagi

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.

Możesz aplikować na 3 oferty w ramach praktykuj w kulturze.