powrót
Stanowisko
Starszy Specjalista / Specjalistka ds. techniczno-administracyjnych
Umowa
etat
Wynagrodzenie

6000—6500 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.06 04.07

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Obsługa techniczna
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:

•koordynacja i organizacja procesu projektowania wyposażenia ruchomego z pracownią projektową z uwzględnieniem współpracy z pełnomocnikiem MSN, Inżynierem kontraktu oraz Generalnym Wykonawcą,

•koordynacja i organizacja procesu zakupu: planowanie trybów i zakresów przetargów, budżetowanie zadań z podziałem na lata oraz źródła finansowania,

•koordynacja i organizacja procesu dostaw i odbiorów: harmonogram spływu zakupionych przedmiotów, konieczność ich wbudowywania z uwzględnieniem wymagań realizacji budowy MSN, określenie konieczności ich magazynowania i składowania w odniesieniu do harmonogramu i budżetu,

•koordynacja i organizacja montażu wyposażenia ruchomego w kontekście trwającej realizacji budowy siedziby MSN oraz planowanego otwarcia obiektu (procedur odbiorowych, pozwolenia na użytkowanie, rozruchu budynku itp.),

•codzienne wizyty na budowie związane z koordynacją procesu wyposażania budynku MSN,

•pomoc w nadzorowaniu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z wybranych umów przez podmioty współpracujące z Muzeum w zakresie procesu projektowego Inwestycji,

•elektroniczne i cyfrowe archiwizowanie dokumentów projektowych oraz dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją Inwestycji,

•pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Dział Inwestycji,

•koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem zgód/pozwoleń/opinii z Instytucji zewnętrznych wraz z bieżącym monitorowaniem terminów i ważności poszczególnych dokumentów,

•komunikacja, inicjowanie oraz udział w spotkaniach w urzędach związanych z realizacją inwestycji,

•przygotowanie obmiarów do wyceny ofert,

•obsługa i zarządzenie obiegiem dokumentacji technicznej i projektowej,

•monitorowanie terminowości dostaw urządzeń i materiałów oraz ich
kontrola pod względem zgodności dostaw z harmonogramem i zweryfikowaną dokumentacją techniczną (zlecenia Inwestorskie).

Wymagania

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

•wykształcenia wyższego inżynierskiego (budownictwo, architektura itp.),

•doświadczenia zawodowego w zakresie wyposażania dużych obiektów (muzea, hotele, szpitale itp.),

•doświadczenia zawodowego w procesie inwestycyjnym po stronie Inwestora,

•znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu biegłym,

•znajomości uwarunkowań prawnych koniecznych do przeprowadzania zamówień publicznych (PZP, KPA i in.),

•biegłej znajomości pakietu MS Office,

•znajomości programu AutoCAD,

•umiejętności harmonogramowania,

•umiejętności organizacji pracy zespołów,

•dobrej organizacji pracy własnej,

•umiejętności priorytetyzowania zadań,

•komunikatywności, aktywności, zaangażowania w powierzone zadania, odpowiedzialności.

Oferujemy

Co oferujemy:

•zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,

•wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6000-6500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),

•dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego).

Warunki aplikowania

Jak aplikować?

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl

W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DI/SS/06/21

Na aplikacje czekamy do 04.07.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.