powrót
Stanowisko
Stanowiska bibliotekarskie
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

21.02 20.03

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Literatura
Opis stanowiska

• kompleksowa obsługa użytkowników biblioteki w zakresie informowania oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych
• organizacja form pracy z czytelnikiem mających na celu popularyzowanie książki oraz czytelnictwa,
• współudział w organizowaniu działalności edukacyjno-kulturalnej,
• gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, − inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania.

Termin rozpoczęcia pracy: do ustalenia

Wymagania

• wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane osoby z kierunków bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, animacja kulturalna, pedagogika lub studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa,
• ogólna wiedza z zakresu literatury – głównie dziecięcej i młodzieżowej
• umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
• predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej,
• zdolności animacyjne,
• praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office (w tym biegle Word)
• umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,
• otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w działanie
• samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność, elastyczność w godzinach pracy (system pracy dwuzmianowej)
• gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Mile widziane:
• znajomość programów graficznych
• umiejętność redagowania tekstów promocyjnych
• przygotowanie pedagogiczne

Oferujemy

• etat,
• umowa o pracę,
• praca w systemie dwuzmianowym.

Warunki aplikowania

CV i list motywacyjny należy przesłać do 20.03.2023 r., na adres e-mail: rekrutacja@bppragapd.pl. z dopiskiem OFERTA PRACY.

Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią przedstawione wymagania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV i liście motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:
https://tiny.pl/wnsxp

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.