powrót
Stanowisko

Stanowiska bibliotekarskie w Wypożyczalniach dla Dorosłych i Młodzieży, Bibliotekach dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Naukowej

Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.09 21.09

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Literatura

Opis stanowiska

- kompleksowa obsługa użytkowników biblioteki w zakresie informowania oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych,
- organizacja form pracy z czytelnikiem, mających na celu popularyzowanie książki oraz czytelnictwa,
- współudział w organizowaniu działalności edukacyjno-kulturalnej,
- współpraca z lokalnymi instytucjami kultury oraz Urzędem Dzielnicy,
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wymagania

- wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane osoby z kierunków bibliotekoznawstwo, filologia polska lub obca, kulturoznawstwo, animacja kultury, pedagogika lub/i podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa,
- ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej, filmu i szeroko pojętej kultury oraz znajomość rynku wydawniczego,
- sprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, w tym umiejętność tworzenia tekstów informacyjno-promocyjnych,
- znajomości instytucji, jako czytelnik/czytelniczka lub ogólnej wiedzy na temat MBP
- predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy),
- zdolności animacyjne,
- praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office (w tym biegle Word), internetu,
- umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,
- otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w działanie
- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- umiejętność prowadzenia dyskusji czytelniczych,
- komunikatywność, wysoka kultura osobista, łatwość budowania pozytywnych relacji,
- dyspozycyjność, elastyczność w godzinach pracy (system pracy dwuzmianowej),
- gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

Mile widziane dodatkowe umiejętności:
- sprawne poruszanie się po świecie mediów społecznościowych,
- umiejętność redagowania tekstów promocyjnych,
- przygotowanie pedagogiczne,
- doświadczenie w obsłudze czytelników oraz ogólna wiedza z zakresu źródeł informacji,
- znajomość programu SOWA w formacie MARC21,​
- znajomość i umiejętność wykorzystania programów graficznych oraz urządzeń
audiowizualnych,
- doświadczenie w zakresie PR, promocji i obsługi social mediów.

Oferujemy

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
- praca w systemie dwuzmianowym,
- możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji kultury i rozwoju zawodowego,
- przyjazną atmosferę w pracy,
- fundusz socjalny,
- miejsce pracy – filie biblioteki na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Wynagrodzenie jest uzależnione od wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania.
Termin rozpoczęcia pracy: do ustalenia.

Warunki aplikowania

Termin i sposób składania dokumentów:
- CV,
- list motywacyjny
- propozycję tematyki zajęć animacyjno-kulturalnych lub koncepcja wydarzenia dla
czytelników biblioteki dla dorosłych, młodzieży lub dzieci należy przesłać do dnia 21 września 2023 r., na adres e-mail: rekrutacja@bppragapd.pl z dopiskiem
OFERTA PRACY.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pracownik Działu Kadr zaprosi na rozmowę telefonicznie lub pocztą elektroniczną wybranych kandydatów, którzy spełnią przedstawione wymagania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV i listu motywacyjnego:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego​ przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:
https://tiny.pl/cddjg

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.