powrót
Stanowisko
Sprzedawca w sklepie muzealnym
Umowa
dzieło / na zlecenie
Wynagrodzenie

19—19 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

28.04 15.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Edukacja
  • Marketing
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres współpracy:
* obsługa klientów w sklepie;
* ekspozycja towarów;
* wykonywanie zadań w weekendy zgodnie z ustalonym harmonogramem;
* sprzedaż na kasie fiskalnej.

Wymagania

Wymagania:

* otwartość na klienta, łatwość wchodzenia w interakcje i nawiązywanie kontaktów;
* umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, znajomość języka obcego, biegła obsługa komputera;
* umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, odpowiedzialność, komunikatywność, uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista;
* mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala
Forma zatrudnienia:
* umowa na zlecenie
* miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
stawka godzinowa: 19 zł/h,
zapewniamy szkolenie i miłą atmosferę pracy;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy2 , a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu p

Oferujemy

miłą atmosferę, zdobycie doświadczenia

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 15 maja 2021 r. na adres kpierz@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „sprzedawca w sklepie”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.