powrót
Stanowisko
Specjalistka/Specjalista ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

28.01 12.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
Opis stanowiska

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• przygotowanie i przeprowadzanie postępowań podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznym regulaminom ŻIH,
• udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
• wykonywanie obowiązków członka komisji przetargowych,
• zamieszczanie ogłoszeń w BZP / Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
• przygotowanie i publikowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na stronie BIP,
• udzielanie bieżącego wsparcia jednostkom organizacyjnym ŻIH w zakresie dyscypliny finansów publicznych,
• udział w przygotowaniu wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych,
• sporządzanie rocznego sprawozdania do UZP,
• przygotowanie/aktualizacja planu zamówień publicznych,
• archiwizacja dokumentacji z postępowań podlegających ustawie PZP i postępowań regulaminowych,
• prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
• realizowanie spraw administracyjno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem ŻIH,
• redagowanie korespondencji oraz innych materiałów związanych z merytorycznym zakresem pracy Działu Administracyjnego,
• przygotowanie umów.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office,
• znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych,
• doskonała organizacja pracy i skuteczność w działaniu,
• umiejętność analitycznego podejścia do problemów oraz dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań.

Dodatkowym atutem będzie:
• odbycie kursu szkoleniowego z Ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 01.01.2021 r.,
• doświadczenie w zakresie udzielania zamówień w formie elektronicznej,
• Doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce pracy: Praca w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się̨ wewnątrz budynku i w terenie.

Warunki aplikowania

Rekrutacja: Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy. Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji. Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną̨ zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który będzie polegał na rozmowie kwalifikacyjnej w siedzibie ŻIH bądź online.

CV prosimy przesyłać na adres: Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 lub na adres e-mail: jpobocha@jhi.pl do dnia 12.02.2021 r. W tytule wiadomości proszę podać „Specjalista/Specjalistka ds. administracyjnych i zamówień publicznych”. Informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji do dn. 19.02.2021 r.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.).

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.