powrót
Stanowisko

Specjalistka ds. Wolontariatu / Specjalista ds. Wolontariatu

Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

17.08 16.09

Słowa kluczowe
  • Muzeum

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:
• rekrutacja wolontariuszy indywidualnych i akcyjnych,
• przygotowywanie porozumień o współpracy z wolontariuszami,
• zapoznawanie wolontariuszy z organizacją Muzeum poprzez przekazywanie ogólnych informacji, zapoznawanie z pracownikami komórek merytorycznych i organizację niezbędnych szkoleń,
• prowadzenie grafików pracy wolontariuszy,
• sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą wolontariuszy,
• planowanie i organizacja zadań wolontariuszy,
• ocena i motywowanie wolontariuszy,
• przygotowanie zaświadczeń i rekomendacji,
• organizowanie cyklicznych spotkań okolicznościowych i integracyjnych dla wolontariuszy,
• utrzymywanie stałych relacji z aktualnymi i byłymi wolontariuszami, w tym m.in. regularny mailing, newslettery i zapytania o współpracę, bieżąca korespondencja,
• tworzenie treści i moderowanie dyskusji w mediach społecznościowych,
• wsparcie w promowaniu i rozwijaniu działalności Centrum Wolontariatu

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, mile widziane ukończone studia na kierunkach humanistycznych, społecznych lub dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi,
• minimum 1 rok doświadczenia w pracy związanej z kontaktem z ludźmi (w tym staże i praktyki), mile widziane w obszarze rekrutacji lub szkoleń,
• bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
• wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, m.in. nawiązywania kontaktu z innymi, uważnego słuchania, prowadzenia spotkań i prezentacji,
• umiejętność pisania tekstów,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• samodzielność i inicjatywa w działaniu,
• umiejętność pracy zespołowej,
• kreatywność
• wysoka kultura osobista

Mile widziane:
• doświadczenie w pracy z wolontariuszami

Oferujemy

Oferujemy:
• umowę na zastępstwo,
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
• możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres korespondencyjny Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – Specjalista/ka ds. wolontariatu) w terminie do 16.09.2022r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
W CV proszę umieścić klauzulę:
Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: inspektor.rodo@mt514.pl
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.