powrót
Stanowisko
Specjalist(k)a ds. sprzedaży i obsługi publiczności Dział Marketingu i Obsługi Publiczności, Sinfonia Varsovia
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4200—4800 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

27.10 27.11

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do zadań Specjalisty ds. sprzedaży i obsługi publiczności należy:
 kontrola i rozliczanie sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane
przez pracodawcę,
 współpraca z dystrybutorami biletów oraz podmiotami, które
współorganizują lub organizują wydarzenia z udziałem Sinfonii
Varsovii, w tym platformami VOD,
 prowadzenie stacjonarnej sprzedaży biletów na wydarzenia, obsługa
kasy fiskalnej i terminala płatniczego,
 obsługa widowni oraz koordynacja pracy kasjerów i wolontariuszy,
tworzenie planów widowni,
 koordynacja dystrybucji zaproszeń oraz aktualizacja listy gości,
 udzielanie informacji o sprzedaży biletów, przygotowywanie ofert
sprzedażowych, aktualizacja bazy podmiotów, prowadzenie
rezerwacji,
 wsparcie w działaniach związanych ze sklepem internetowym
i stacjonarnym oraz stroną www pracodawcy w zakresie sprzedaży
biletów,
 współpraca z dystrybutorami płyt,
 przygotowywanie dokumentów, w tym raportów sprzedaży,
kosztorysów i harmonogramów, sprawozdań, porozumień,
regulaminów sprzedaży, umów z osobami fizycznymi i prawnymi, z
uwzględnieniem ustawy o zamówieniach publicznych,
 realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb pracodawcy,
zleconych przez przełożonego.

Wymagania

Wymagania:
 minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 znajomość systemów sprzedaży biletów,
 umiejętności analityczne, dokładność, wysoka dbałość o szczegóły,
terminowość, odpowiedzialność, samodzielność i bardzo dobra
organizacja pracy,
 gotowość do pracy w godzinach wieczornych w dni powszednie oraz
w weekendy;
 biegła znajomość pakietu MS Office,
 umiejętność tworzenia dokumentów i raportów,
 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, początkowo
na czas określony z opcją przedłużenia,
 dopłatę do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 dofinansowanie z ZFŚS,

Warunki aplikowania

Prosimy o nadsyłanie CV do dnia 27.11.2021 r. na adres: praca@sinfoniavarsovia.org w tytule wiadomości wpisując "Specjalista ds. sprzedaży i obsługi publiczności".

Dziękujemy za nadsyłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

KLAUZULA REKRUTACYJNA
Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Walosiński, kontakt jest możliwy za pośrednictwem iod.sv@dpag.pl. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
• ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
• żądania przeniesienia danych
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ewentualnych przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą lub do celów przyszłej rekrutacji przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.