powrót
Stanowisko

SPECJALISTA

Umowa
etat
Miasto
Elbląg
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

15.09 27.10

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Literatura
  • Zarządzanie projektem

Opis stanowiska

 kompleksowa obsługa czytelnika,
 opracowywanie zbiorów przechowywanych w Dziale Zbiorów Zabytkowych,
 pomoc przy opracowywaniu zbiorów zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego,
 utrzymywanie porządku w księgozbiorze,

Wymagania

 wykształcenie wyższe humanistyczne (mile widziane z zakresu bibliotekoznawstwa),
 znajomość języka niemieckiego w stopniu dobrym,
 znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,
 praktyczna znajomość systemu Windows i pakietu MS Office,
 dobra organizacja pracy,
 umiejętność pracy w zespole,
 komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista,
 minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie w instytucjach kultury)
 mile widziane doświadczenie w pracy naukowej.

Oferujemy

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny– z możliwością dalszego zatrudnienia;
 możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia w renomowanej instytucji kultury,
 pakiet socjalny,
 dodatek stażowy za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, na podstawie od udokumentowanego stażu pracy. Dodatek przysługuje od 5 lat stażu pracy;
 możliwość udziału w szkoleniach/ warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
 życiorys (CV),
 list motywacyjny,
 dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
2. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@bibliotekaelblaska.pl
bądź składać osobiście w sekretariacie: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg
3. Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
5. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
6. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.