powrót
Stanowisko
Specjalista w Dziale Organizacyjnym MHP/DO-K/04/2021
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.04 20.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę i eksploatację samochodów w Muzeum. Głównym zadaniem jest pomoc w organizacji wyjazdów oraz realizacji potrzeb Dyrekcji Muzeum, w tym, obsługa gości Dyrektora Muzeum, dostarczanie dokumentacji, udział w krajowych delegacjach służbowych. W ramach struktury organizacyjnej będzie pomagać w pracach Działu Organizacyjnego m.in. w sprawach związanych z organizacją, administracją i funkcjonowaniem biur i magazynów. Stanowisko to wymaga dużej kultury osobistej, dyskrecji, odpowiedzialności, spokoju, dyspozycyjności.
Zakres obowiązków:
 Realizowanie transportów na potrzeby Muzeum, w tym muzealiów, artykułów zaopatrzeniowych;
 dostarczanie dokumentacji i przesyłek zgodnie ze zleceniem;
 realizowanie wyjazdów Dyrekcji Muzeum;
 dowóz gości na zlecenie Dyrekcji i przełożonego;
 realizowanie wyjazdów służbowych;
 koordynacja i realizacja działań i dokumentacji związanych z ubezpieczeniem i eksploatacją samochodów;
 dbałość o prawidłowe przygotowanie i zabezpieczenie do jazdy przewożonych osób i mienia;
 współpraca z działami Muzeum przy organizowaniu imprez, wystaw i innych aktywności podejmowanych przez Muzeum;
 współpraca z usługodawcami Muzeum w ramach powierzonych obowiązków;
 współpraca z właściwymi instytucjami samorządowymi oraz rządowymi przy organizacji przez Muzeum wydarzeń kulturalnych (w tym uzyskiwanie zgód i decyzji administracyjnych);
 pomoc fizyczna działom Muzeum ( dostarczanie zamówień, ustawianie elementów wystawienniczych, lokowanie dostaw wydawniczych itp.);
 realizacja zakupów i usług zleconych Działowi Organizacyjnemu;
 współpraca przy tworzeniu wewnętrznych procedur;
 współpraca w przygotowywaniu okresowych raportów, zestawień.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe oraz co najmniej 1 rok stażu pracy lub wykształcenie średnie oraz co najmniej 5 lat stażu pracy;
• prawo jazdy kat B;
• co najmniej 10 lat doświadczenia w prowadzeniu pojazdów;
• gotowość do wyjazdów służbowych;
• brak przeciwskazań do prowadzenia pojazdów;
• bardzo dobra znajomość przepisów o ruchu drogowym;
• umiejętności w zakresie tworzenia pism i wniosków;
• swobodne wyrażanie się w mowie i piśmie;
• podstawowa znajomość języka angielskiego;
• bardzo wysoka kultura osobista;
• opanowanie, spostrzegawczość, odporność na stres, refleks;
• odpowiedzialność za powierzone zadania;
• dobra orientacja w terenie, znajomość topografii miasta;
• bardzo dobra organizacja pracy;
• umiejętność pracy w grupie;
• umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów;
• umiejętność posługiwania się pakietem MS Office i Office 365;
• mile widziane doświadczenie pracy w instytucjach kultury.

Oferujemy

• Umowa o pracę, w pełnym wymiarze godzin;
• praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• dostęp do świadczeń socjalnych;
• możliwość skorzystania z pakietu sportowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• Curriculum vitae;
• list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
• referencje;
• mile widziane kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje ;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 20 maja 2021 r., w tytule podając numer referencyjny MHP/DO-K/04/2021

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.