powrót
Stanowisko
SPECJALISTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I KADR
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

25.03 15.04

Słowa kluczowe
  • Kadry
  • Księgowość
Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:
• prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in. nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, ewidencji czasu pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
• naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
• dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,
• obsługa PUE ZUS,
• obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,
• terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
• prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,
• prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,
• rozliczanie zaliczek pieniężnych,
• rozliczanie delegacji służbowych,
• prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• dekretowanie dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej w programie finansowo-księgowym,
• sporządzanie przelewów bankowych.

Wymagania

Wymagania:
• minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury),
• wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe ekonomiczne),
• bardzo dobra znajomość prawa pracy,
• praktyczna znajomość zagadnień księgowych, znajomość ustaw: o rachunkowości, ustaw podatkowych,
• doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
• komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
• warunek konieczny: znajomość programu Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace.

Oferujemy

Oferujemy:
- umowę o pracę na pełny etat,
- możliwość podwyższania kwalifikacji,
- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 kwietnia 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I KADR

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.