powrót
Stanowisko
Specjalista/Specjalistka w Dziale Projekcji Filmowych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Czas trwania oferty

08.01 18.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • IT
  • Marketing
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

1. Praktycznej znajomości zagadnień związanych z dystrybucją kinową oraz obrotem prawami autorskimi;
2. Praktycznej znajomości organizacji imprez kulturalnych i filmowych oraz vod;
3. Zdolności organizacyjnych, rzetelności w wykonywaniu zadań i terminowości;
4. Umiejętności budżetowania i rozliczania projektów;
5. Doświadczenia przy tworzeniu koncepcyjnym oraz administracyjnym projektów upowszechniających kulturę filmową;
6. Umiejętności kontroli przebiegu organizowanych wydarzeń;
7. Wysokiej kultury osobistej w opiece nad Partnerami organizowanych wydarzeń;
8. Doświadczenia we współpracy z instytucjami i podmiotami działającymi w przestrzeni upowszechniania kultury filmowej;
9. Umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów filmowych, kulturalnych i popularyzatorskich;
10. Znajomości historii polskiego i światowego kina, polskiej i międzynarodowej branży filmowej i środowiska instytucji kulturalno-filmowych;
11. Wiedzy na temat współczesnego repertuaru filmowego w kinach i na innych platformach dystrybucyjnych;
12. Umiejętności pisania tekstów informacyjnych, opisów wydarzeń kulturalnych i filmowych;
13. Mile widziane będzie doświadczenia w pracy w sektorze publicznym lub instytucjach kultury;

Wymagania

1. Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w podobnym zakresie;
2. Doświadczenie administracyjne w tworzeniu oraz obiegu umów i dokumentów
3. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
4. Wykształcenie dodatkowe związane z naukami okołofilmowymi będzie dodatkowym atutem;
5. Znajomość polskich i międzynarodowych procedur związanych z rozpowszechnianiem filmów;
6. Znajomość specyfiki funkcjonowania samorządowej instytucji kultury

Oferujemy

1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
2. Pracę w dynamicznie rozwijającej się, samorządowej instytucji kultury w Warszawie;
3. Możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach i w doskonaleniu zawodowym;
4. Fantastyczny zespół i dobrą atmosferę pracy.

Warunki aplikowania

Oferty w postaci nieedytowalnych plików pdf prosimy przesłać w terminie do dnia 22.01.2021 roku mailem na adres: rekrutacja@ckf.waw.pl.
1. Opcjonalnie. Jeśli chcesz brać udział w naszych kolejnych rekrutacjach, dołącz podpisane własnoręcznie oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych poniższej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Oferty powinny zawierać dokumenty z poniższej listy (w postaci nieedytowalnych plików pdf):
2. CV wraz z listem motywacyjnym;
3. Opcjonalnie. Jeśli chcesz brać udział w naszych kolejnych rekrutacjach, dołącz podpisane własnoręcznie oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych poniższej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Informacje na temat przetwarzania danych:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy jest Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/18 (dalej Administrator lub CKF), wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Dyrektora Centrum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.