powrót
Stanowisko
Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego
Umowa
etat
Miasto
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

16.03 15.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

• utrzymanie i obsługa zintegrowanych systemów obsługi budynków (BMS, KNX),
• tworzenie harmonogramów przeglądów instalacji budynkowych,
• tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac serwisowych, raportów dotyczących stanu technicznego obiektów itp.,
• zapewnienie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne,
• współuczestnictwo w kontrolach urządzeń, m.in. UDT,
• bezpośredni nadzór nad realizacją umów leżących w zakresie powierzonych obowiązków,
• bezpośredni nadzór nad pracami remontowymi,
• współudział przy utrzymaniu właściwego stanu technicznego ekspozycji multimedialnych obiektów, których operatorem jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
• wykonywanie drobnych prac naprawczych,
• sporządzanie projektów umów, regulaminów, zamówień zewnętrznych oraz specyfikacji technicznych do postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,
• współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość.

Wymagania

• wykształcenie minimum średnie techniczne,
• doświadczenie zawodowe - min. 2 letnie w pracy na podobnym stanowisku,
• uprawnienia SEP G1 E+D, G2 E+D,
• praktyczna znajomość prawa budowlanego i technicznego zarządzania budynkami,
• umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami i odbiorcami,
• dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
• znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,
• biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna),
• rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy.
Mile widziane:
• ukończone studia wyższe techniczne bądź z zakresu zarządzania nieruchomościami,
• wiedza praktyczna z zakresu prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,
• wiedza praktyczna z zakresu utrzymania zabytków,
• uprawnienia do pracy na wysokości pow. 3 metrów,
• prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu,
• zgrany zespół o szerokim przekroju zainteresowań,
• nowoczesne miejsce pracy.

Warunki aplikowania

Oferty prosimy składać pod adresem:
Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 15.04.2021r.
PCD zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań jako pracodawca.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem iod@pcd.poznan.pl
Cel i podstawy przetwarzania
1)Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2)Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3)Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4)Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 m-cy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.