powrót
Stanowisko
Specjalista/Specjalistka ds. programowych
Umowa
etat
Miasto
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

16.03 15.04

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

• planowanie, organizacja i produkcja wydarzeń na okoliczność otwarcia Centrum Szyfrów ENIGMA,
• planowanie, organizacja i produkcja programu ramowego i szczegółowego oraz koordynacja działań dla marki CSE, z uwzględnieniem jej tożsamości oraz adresatów, a także aktualnych trendów turystycznych, edukacyjnych i zasad interpretacji dziedzictwa,
• rozwój i animacja ekspozycji stałej CSE, w tym opracowanie koncepcji i realizacja wydarzeń, prelekcji, konferencji, warsztatów, wystaw, gier, koncertów, eventów, happeningów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, turystycznym i kulturalnym,
• współpraca przy realizacji zadań z zakresu projektów graficznych, współpraca z wyłonionymi grafikami oraz koordynacja i nadzór nad realizacją prac wydawniczych,
• podejmowanie współpracy partnerskiej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności programowej CSE, w tym w szczególności z pomiotami III sektora oraz wydarzeń podmiotów zewnętrznych,
• przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień, regulaminów oraz specyfikacji do postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,
• współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość,
• pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizację projektów planowanych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Wymagania

• wykształcenie wyższe,
• minimum 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z organizacją i produkcją wydarzeń kulturalnych udokumentowanych w portfolio,
• znajomość tematyki obejmującej międzynarodowe konteksty łamania szyfru Enigmy, wiedzę o matematykach/kryptologach: M. Rejewskim, J. Różyckim, H. Zygalskim oraz ich działalności,
• znajomość dokumentów strategicznych Miasta Poznania (w tym w szczególności: Strategii Rozwoju Miasta Poznania, Poznańskiego Programu dla Kultury, Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania),
• znajomość zagadnień związanych z teorią i praktyką interpretacji dziedzictwa,
• umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
• kreatywność, otwartość, elastyczność, rzetelność, sumienność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
• dyspozycyjność ze względu na charakter pracy w instytucji kultury,
• praktyczna znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu Cywilnego, regulacji w zakresie praw autorskich i pokrewnych,
• biegła znajomość obsługi komputera, platform do videokonferencji oraz streamingu.
Mile widziane:
• zainteresowania związane z kryptologią i kryptografią, historią łamania szyfru Enigmy, tematyką świata cyfrowego, cyberbezpieczeństwem,
• znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2.
Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• portfolio (format pdf) z prezentacją dotychczasowych działań w zakresie organizacji i produkcji wydarzeń o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów autorskich.

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• zgrany zespół o szerokim przekroju zainteresowań,
• niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu,
• pracę w centrum miasta, w ciekawym miejscu (budynek z intrygującą historią – Collegium Martineum).

Warunki aplikowania

Oferty prosimy składać pod adresem:
Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 15.04.2021r.
PCD zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań jako pracodawca.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem iod@pcd.poznan.pl
Cel i podstawy przetwarzania
1)Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2)Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3)Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4)Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 m-cy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.