powrót
Stanowisko
Specjalista/Specjalistka ds. Elektronicznej Ewidencji Zabytków
Umowa
etat
Miasto
Nieborów
Województwo
Łódzkie / Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

03.02 15.02

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

GŁÓWNE ZADANIA
• Rejestracja metadanych opisowych zabytków z kolekcji Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie w systemie do ewidencji i zarządzania zabytkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach oraz zgodnie z Instrukcją ewidencjonowania zabytków MNW
• Współpraca z Działem Inwentarzy w zakresie zasad ewidencjonowania zabytków
• Weryfikacja zapisów w oparciu o istniejącą dokumentację papierową oraz zabytki fizycznie
• Współpraca z Merytorycznym Administratorem Bazy danych w zakresie ewentualnie rejestracji nowych haseł słownikowych
• Współpraca z pracownikami merytorycznymi w zakresie opisów zabytków
• Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM
• wykształcenie wyższe kierunkowe : ukończone studia na kierunku historia, historia sztuki, archeologia, kulturoznawstwo,
• odpowiedzialność,
• umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
• umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

Oferujemy

OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesiące, druga na 1-rok, lub na czas trwania zadania tj. do dnia 31.07.2023 r.,
• wymiar czasu pracy: pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

Warunki aplikowania

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 15.02.2021r.,
• wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl
• przekazując osobiście (również do Muzeum w Nieborowie i Arkadii) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
lub wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/02/Nieborów-dane/Hereditas”

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.
INNE INFORMACJE
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.