powrót
Stanowisko
Specjalista redaktor / specjalistka redaktorka w Dziale Wydawnictw
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

24.11 10.12

Słowa kluczowe
  • Literatura
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw Działu Wydawnictw;
b) redakcja i korekta tekstów w języku polskim;
c) wstępna weryfikacja przekładów na język angielski;
d) pozyskiwanie licencji prawnoautorskich na potrzeby publikacji (w porozumieniu z radcą prawnym oraz pracownikami merytorycznymi).

Wymagania

Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisku:
a) wykształcenie wyższe albo średnie specjalistyczne z trzyletnim stażem pracy.

Oferujemy

Warunki pracy na danym stanowisku:
a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy o pracę: na okres próbny.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w pkt. 1) Klauzula informacyjna do pobrania na stronie: https://www.mocak.pl/praca-dzial-wydawnictw

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty redaktora / specjalistki redaktorki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl w terminie do 10 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem wskazanych przez siebie danych kontaktowych.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.