powrót
Stanowisko

Specjalista ds. wydawniczych

Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.05 22.05

Słowa kluczowe
  • Muzeum

Opis stanowiska

– koordynacja projektów wydawniczych (współpraca z zewnętrznymi podmiotami, prowadzenie dokumentacji),
– redakcja i korekta tekstów (książek, artykułów, tekstów promocyjnych),
– copywriting na potrzeby Muzeum,
– prowadzenie bieżącej dokumentacji,
– koordynacja procesu dystrybucji publikacji

Wymagania

– wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowana filologia polska,
– perfekcyjna znajomość zasad pisowni języka polskiego,
– doświadczenie w korekcie i redakcji tekstów (doświadczenie pracy z różnorodnymi tekstami będzie dodatkowym atutem),
– lekkie pióro,
– znajomość procesu wydawniczego,
– doskonała organizacja pracy,
– umiejętność prowadzenia dokumentacji – rzetelność, dokładność,
– znajomość języka angielskiego (będzie dodatkowym atutem)

Oferujemy

- możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu nowej Instytucji Kultury,
- pracę w młodym i zgranym zespole,
- przyjazną i twórczą atmosferę pracy

Warunki aplikowania

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres korespondencyjny Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – Specjalista ds. wydawniczych) w terminie do 22 maja 2022r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
W CV proszę umieścić klauzulę:
Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: inspektor.rodo@mt514.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.