powrót
Stanowisko
Specjalista ds. promocji
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

04.01 16.01

Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku:
1) Tworzenie i realizacja strategii promocyjnej instytucji, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie projektów kampanii promocyjnych wraz z ich budżetami,
b) realizacja kampanii outdoor, indoor, w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych,
c) prowadzenie kont Galerii w mediach społecznościowych oraz strony internetowej,
d) współtworzenie materiałów promocyjnych – internetowych, drukowanych, prasowych,
e) redagowanie i wysyłka newslettera,
f) reprezentowanie instytucji w kontaktach zewnętrznych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w związku z realizacją projektów i zadań promocyjnych,
g) prowadzenie strony internetowej Galerii oraz jej kont w mediach społecznościowych,
h) współpraca z pracownikami Działu Merytorycznego nad koncepcją nowej strony internetowej Galerii,
i) nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z dziennikarzami, partnerami, patronami i sponsorami Galerii.
2) Organizacja konferencji, spotkań prasowych i wizyt studyjnych.
3) Prowadzenie monitoringu mediów oraz badań publiczności, stosowne reagowanie na komunikaty dziennikarzy oraz zwiedzających.
4) Wykonywanie prac administracyjnych związanych z zadaniami realizowanymi na zajmowanym stanowisku.

Wymagania

Wymagamy:
1) Wykształcenie wyższe.
2) Minimum roczne doświadczenie w realizacji kampanii promocyjnych lub w branży marketingowej.
3) Umiejętność sprawnego redagowania komunikatów dotyczących sztuki i działalności instytucji kultury oraz znajomość specyfiki social mediów.
4) Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną.
5) Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, terminowość, rozbudowane umiejętności organizacyjne i duża samodzielność w działaniu.

Mile widziane:
1) Znajomość podstaw SEO/SEM oraz doświadczenie w pracy w sektorze kultury.

Oferujemy

Oferujemy:
- Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
- Pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale też edukację, spotkania i wykłady.
- Możliwość proponowania i realizacji własnych projektów o charakterze odpowiadającym specyfice stanowiska zatrudnienia.

Warunki aplikowania

Adres i forma składania zgłoszeń: elektronicznie na adres rekrutacja@bunkier.art.pl lub osobiście do tymczasowej siedziby Galerii w Krakowie, Pałac Potockich Rynek Główny 20 lub pocztą tradycyjną na adres: 31-008 Kraków Rynek Główny 20. W przypadku dostarczenia dokumentów aplikacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną za datę wpływu uważa się datę dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Galerii.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.