powrót
Stanowisko
Specjalista ds. promocji
Umowa
etat
Miasto
Szydłowiec
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.05 12.06

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

- redagowanie i opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym artykułów, broszur, informacji prasowych;
- tworzenie i publikacja treści na stronie internetowej muzeum,
- prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, itp.);
- współpraca z firmami w zakresie promocji i sprzedaży usług muzeum (agencje reklamowe, biura turystyczne, drukarnie, itp.);
- kontakt z mediami,
- udział w opracowywaniu strategii komunikacyjnej i kampanii promocyjnych muzeum,
- nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami w celu wzajemnej promocji, współpraca z partnerami;
- organizacja i wsparcie przy organizacji wydarzeń organizowanych przez instytucję.

Wymagania

- wykształcenie wyższe,
- sprawne posługiwanie się narzędziami wspierającymi komunikację w Internecie (narzędzia do wysyłki newsletterów, Facebook, umiejętność obsługi programów graficznych);
- doświadczenie w pracy w komunikacji, marketingu lub promocji;
- „lekkie pióro” i doświadczenie w tworzeniu treści,
- dbałość o poprawność językową,
- komunikatywność, wysoki poziom umiejętności werbalnych;
- bardzo dobra organizacja pracy,
- inicjatywa, zaangażowanie;
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- umiejętność organizowania pracy sobie i innym.

Oferujemy

- rodzaj umowy − umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy − pełny etat,
- miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Kąpielowa 8.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
- cv,
- list motywacyjny,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2021 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: specjalista ds. promocji w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.