powrót
Stanowisko

specjalista ds. promocji i organizacji wydarzeń

Umowa
etat
Wynagrodzenie

3600—4700 PLN brutto

Miasto
Gliwice
Województwo
Śląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

25.01 15.02

Słowa kluczowe
  • Grafika
  • Marketing
  • PR
  • Zarządzanie projektem

Opis stanowiska

Specjalista zatrudniony będzie na wieloosobowym stanowisku ds. promocji i organizacji wydarzeń, które zajmuje się realizacją zadań w zakresie promocji i marketingu CK Victoria, realizacji imprez i projektów kulturalnych, dystrybucji informacji na temat działalności CK Victoria i pozostałych wydarzeń oraz współpracą przy wydarzeniach realizowanych w Mieście Gliwice przez innych organizatorów.

Do zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku należeć będzie w szczególności:
a) przygotowywanie, organizowanie i współorganizowanie koncertów, wystaw, projekcji, spotkań, przeglądów, festiwali, kursów, konkursów, widowisk, sympozjów, konferencji, sesji i seminariów oraz innych działań wynikających z działalności statutowej CK Victoria,
b) koordynacja długookresowej współpracy instytucjonalnej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji wydarzeń, ich finansowania i rozliczania,
c) działania w zakresie public relations i marketingu
d) redagowanie i obsługa serwisów internetowych instytucji, social media i kanałów streamingowych
e) tworzenie ciekawych i angażujących treści (teksty, grafiki) promujących działalność instytucji przeznaczonych do publikacji
f) tworzenie i regularna wysyłka newslettera
g) tworzenie dokumentacji fotograficzno - filmowej z wydarzeń
h) przygotowywanie dokumentacji i umów związanych z prowadzonymi działaniami
i) pozyskiwanie partnerów i sponsorów do współpracy przy realizowanych wydarzeniach
j) bieżąca obsługa wydarzeń
k) bieżącą współpraca z pozostałymi Działami instytucji;
l) dbanie o wizerunek CK Victoria oraz Miasta Gliwice

Pożądane cechy:

• odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonywanie spraw wykazanych w zakresie czynności
• elastyczność, otwartość na zmiany
• umiejętność pracy pod presją czasu
• odporność na stres
• odpowiedzialność za realizowane projekty
• dyspozycyjność
• kreatywność
• komunikatywność
• umiejętność w pracy w zespole
• doskonała organizacja pracy

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku
• kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na ww. stanowisku: wykształcenie kierunkowe uzyskane na studiach licencjackich/magisterskich/podyplomowych tj. dziennikarstwo/marketing/reklama/kulturoznawstwo (mile widziani studenci ostatnich lat studiów kierunkowych)
• nienaganna polszczyzna i łatwość w budowaniu komunikatów, tzw. „lekkie pióro”
• wiedza z zakresu kultury, rozrywki i promocji
• gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy w tym w godzinach popołudniowych oraz w weekendy
• wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność
• umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres

Umiejętności:
• wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji
• umiejętność sprawnej obsługi programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów, prezentacje), systemów CMS (np. Wordpress), aplikacji multimedialnych do tworzenia treści reklamowych i promocyjnych (np. Canva)
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
• pozytywna energia i chęć do działania

Mile widziane dodatkowo:
• biegła obsługa social media,
• doświadczenie w zakresie promocji i marketingu
• wiedza z zakresu branży medialnej w sferze kultury i rozrywki,
• doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych i pracy w instytucjach kultury
• znajomość programów graficznych, takich jak Adobe Photoshop oraz programów do obróbki filmowej
• umiejętność wykonywania zdjęć i filmów promocyjnych
• znajomość trendów w komunikacji kultury
• znajomość zasad i przepisów prawa dotyczących organizacji wydarzeń (w tym również imprez masowych)
• praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów związanych z organizacją wydarzeń
• ukończone szkolenia/kursy w zakresie organizacji i produkcji wydarzeń

Oferujemy

• zatrudnienie możliwe już od 1 marca 2023 r.
• umowę o pracę na cały etat (możliwy okres próbny)
• pracę w państwowej, nowoczesnej instytucji kultury
• przyjazną i twórczą atmosferę pracy
• stabilne zarobki w samorządowej instytucji kultury oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3600,00 – 4700,00 brutto zależne od doświadczenia kandydata
• system premiowy

Warunki aplikowania

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów:
• Etap I: weryfikacja ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych,
• Etap II (z wybranymi kandydatami): rozmowa kwalifikacyjna
• Etap III (z wybranymi kandydatami): praktyczny test umiejętności i kompetencji, który obejmuje wybrane zagadnienia związane ze stanowiskiem pracy

Jak aplikować?
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
- CV i listu motywacyjnego,
- podpisanej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych (skan), dostępnej pod adresem: https://tinyurl.com/2p8zf9xv na adres sekretariat@ckv.gliwice.eu do 15 lutego 2023 r.
Oferty można także składać osobiście w sekretariacie CK Victoria, ul. Aleja Przyjaźni 18, Gliwice.
- dodatkowo mile widziane: krótki opis najlepszych koordynowanych wydarzeń/projektów kulturalnych i akcji promocyjnych

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Zastrzegamy sobie możliwość pozostawienia konkursu bez wyłonienia osoby do zatrudnienia.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.