powrót
Stanowisko
Specjalista ds. Projektów Unijnych i Dotacji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

27.04 12.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

• monitorowanie dostępnych funduszy krajowych i europejskich;
• wyszukiwanie źródeł finansowania i weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania;
• przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wybranych konkursów w ramach obowiązujących programów (programy europejskie, m.in. Horyzont 2020, programy operacyjne krajowe i regionalne, w tym m.in. RPO WM 2014-2020, itp.) i konkursów grantowych (m.in. granty badawcze, programy finansowane z budżetu państwa, fundusze korporacyjne, itp.);
• współpraca z działami merytorycznymi przy tworzeniu koncepcji merytorycznych projektów;
• udział w tworzeniu budżetów i harmonogramów realizacji projektów;
• współpraca w zakresie realizacji projektów w tym monitorowanie wskaźników, harmonogramów i budżetów realizowanych projektów;
• rozliczanie otrzymanych środków zewnętrznych, w tym weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania;
• przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań, raportów;
• kontakt i współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi w zakresie rozliczania i sprawozdawczości.

Wymagania

• wykształcenie wyższe;
• min. 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
• znajomość dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie).

Oraz:

• umiejętność pracy w zespole;
• skrupulatność;
• bardzo dobra organizacji pracy.

Oferujemy

• stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• uczestnictwo w ambitnych projektach realizowanych w nowoczesnej instytucji kultury;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, karta MultiSport, prywatna opieka medyczna).

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do 12 maja 2021 r.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=07b6f7b26f9f4b5aba12f54f6467fd13

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.