powrót
Stanowisko
Specjalista ds.produkcji wystaw
Umowa
etat
Wynagrodzenie

od 2800 PLN brutto

Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

10.02 28.02

Słowa kluczowe
  • Sztuka
Opis stanowiska

-- sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektu oraz sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z jego realizacji;
- tworzenie kosztorysu wystawy w ścisłej współpracy z kuratorem, Dyrektorem BWA Wrocław i Kierownikiem Galerii;
- nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z artystami w trakcie przygotowań, wdrożenia, montażu i demontażu ekspozycji;
- opieka nad artystami, kuratorami podczas ich pobytu w galeriach;
- sporządzanie niezbędnych umów, wystawianie rachunków, opisywanie dokumentacji finansowej, prowadzenie rozliczeń z księgowością w ramach kosztorysu wystawy;
- zlecanie i osobisty nadzór nad działaniami logistycznymi związanymi z wystawą, m.in. zakupem niezbędnych materiałów do montażu i demontażu, ustalaniem terminów transportu, warunków ubezpieczeń, sprawnego przebiegu montażu i demontażu oraz wernisażu, zaopatrzenia na wernisaż, noclegów dla artysty, dys-trybucji zaproszeń, plakatów itp. we współpracy z innymi pracownikami BWA Wrocław;
- sporządzanie niezbędnej dokumentacji eksponowanych dzieł: protokołów zdawczo-odbiorczych, dokumentacji fotograficznej z ekspozycji;
- zlecanie i nadzór nad produkcją druków towarzyszących wystawom;
- organizacja spotkań z artystami oraz innych wydarzeń współtowarzyszących wystawom;
- organizacja produkcji wydawnictw oraz wydarzeń towarzyszących promocji wydawnictw BWA Wrocław;
- opieka nad ekspozycją, obsługa wydarzeń towarzyszących realizowanych w Galerii Studio BWA Wrocław
- administrowanie i opieka nad przestrzenią;
- ścisła współpraca z zarządem podwórka Ruska 46 (kontakt z gospodarzem Strefa Kultury, ochrona, uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach dotyczących wspólnych spraw podwórka);
- zgłaszanie usterek, zlecanie zaopatrzenia galerii w środki czystości etc;
- prowadzenie harmonogramu noclegów w pokoju gościnnym, dbałość o przestrzeń dla gości.

Wymagania

- preferowane wykształcenie kierunkowe humanistyczne: historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia;
- doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy

- stabilne warunki zatrudnienia;
- pracę na pełny etat na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.

Warunki aplikowania

CV prosimy wysyłać mailowo na adres: kadry@bwa.wroc.pl z dopiskiem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.