powrót
Stanowisko
Specjalista ds. pozyskiwania funduszy
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.02 25.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
 prowadzenie monitoringu programów finansujących realizację zadań publicznych
 kompletowanie informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki finansowe z dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych krajowych i zagranicznych
 informowanie komórek organizacyjnych Muzeum o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań muzealnych
 koordynowanie i udział w opracowaniu wniosków aplikacyjnych dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych
 monitorowanie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 sporządzanie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań oraz sprawozdań na potrzeby Organizatora i organów kontrolnych

Wymagania

Nasze wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe
 min. 1 rok stażu pracy
 doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla realizacji projektów kulturalnych
 obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, orientacja na wyniki, samodzielność

Oferujemy

Co oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 niezbędne narzędzia do pracy
 możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
 CV z numerem referencyjnym (nr ref. S_KPŚ/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji: 25.02.2021. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoją aplikację!

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.