powrót
Stanowisko

Specjalista ds. organizacji wydarzeń kulturalnych i bibliotecznych

Umowa
etat
Wynagrodzenie

4500—4900 PLN brutto

Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

15.05 31.05

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Literatura
  • Zarządzanie projektem

Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
1. Inicjowanie, planowanie, realizacja, prowadzenie cyklicznych, strategicznych oraz autorskich projektów kulturalnych CBK FAMA, w tym Filii nr 11.
2. Sporządzanie kart projektów, w tym kosztorysów poszczególnych wydarzeń kulturalnych organizowanych w CBK FAMA.
3. Przedstawianie do akceptacji Kierownikowi CBK FAMA rocznego kosztorysu wydatków merytorycznych na projekty kulturalne realizowane w CBK FAMA.
4. Sporządzanie we współpracy z kierownikiem i zespołem CBK FAMA 6-miesięcznych planów działań programowych oraz planu rocznego CBK FAMA, w tym wdrażanie procedur dotyczących kart projektów kulturalnych, weryfikacja umów przedstawianych do podpisu Dyrekcji MBP we Wrocławiu.
5. Współpraca z kierownikiem CBK FAMA w sporządzaniu rocznych planów finansowych CBK FAMA.
6. Współpraca z kierownikiem CBK FAMA w sporządzaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych i jej przekazywaniu do Działu metodycznego MBP we Wrocławiu.
7. Współpraca z kierownikiem CBK FAMA w zakresie organizacji pracy (podział zadań pracowników, przygotowywanie harmonogramów, podejmowanie współpracy z osobami zatrudnianymi w ramach umów cywilnoprawnych, ewaluacja wykonywanych zadań).
8. Współpraca z zespołem programowym i administracyjnym CBK FAMA, w tym zespołem Filii nr 11 w zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych i bibliotecznych.
9. Sprawozdawczość merytoryczna, statystyczna i finansowa z realizacji prowadzonych projektów.
10. Prowadzenie dokumentacji działań projektowych oraz innych zdarzeń realizowanych w ramach powierzonych zakresów współpracy i współdziałania na potrzeby planów, sprawozdań, analiz i badań statystycznych zgodnie z obowiązującymi formularzami.
11. Przygotowywanie umów z artystami, instruktorami oraz współpraca w tym zakresie z radcą prawnym i Działem księgowości.
12. Pisanie wniosków o dotacje.
13. Zarządzanie logistyką wydarzeń. [...]
Ciąg dalszy na stronie: https://biblioteka.wroc.pl/o-nas/praca/

Wymagania

- wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie humanistyczne, artystyczne, ekonomiczne, zarządzanie i marketing
- 3-letni staż pracy, w tym doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym
predyspozycje menedżerskie, a także do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych
- z działalnością kulturalną, twórczością artystyczną, edukacją czytelniczą i medialną
- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, radami osiedla, klubami osiedlowymi i innymi podmiotami
- znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym specyfiki funkcjonowania centrów biblioteczno-kulturalnych
- znajomość podstaw prawnych w zakresie organizowania imprez masowych
- doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów MS Office, w tym bardzo dobra Excel
- dobra znajomość języka angielskiego
- dyspozycyjność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
- umiejętność pracy w wyznaczonych terminach
- umiejętności komunikacyjne, łatwość budowania pozytywnych relacji.

Oferujemy

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat
- wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od doświadczenia 4500 zł – 4900 zł brutto
- rozwój zawodowy
- fundusz socjalny
- ubezpieczenie grupowe i opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach

Warunki aplikowania

Miejsce pracy: Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama, ul. Bolesława Krzywoustego 286, Wrocław – Psie Pole
Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2023 r.
Rozmowy kwalifikacyjne: 1 czerwca 2023 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie:
1. CV
2. listu motywacyjnego
3. portfolio z realizowanych projektów kulturalnych wraz z przykładowym budżetem jednego wydarzenia (wymaganie konieczne)
na adres: mbp00@biblioteka.wroc.pl do 31 maja 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli na CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.