powrót
Stanowisko
Specjalista ds. koordynacji projektów wystawienniczych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

16.04 20.05

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za koordynację działań związanych z przygotowaniem i realizacją wystaw i instalacji artystycznych/wystawienniczych Muzeum Historii Polski. Od zatrudnionej osoby oczekujemy prowadzenia całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i terminową realizacją projektów wystawienniczych (w tym przygotowywanie i rozliczanie budżetu projektu, udział w procesie wyboru wykonawcy, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji projektu, zawieranie umów z partnerami zewnętrznymi i czuwanie nad ich realizacją). Osoba ta będzie koordynować współpracę z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w proces przygotowania i produkcji wystawy, jak i współpracę między Działami Muzeum w tym zakresie.
Stanowisko to wymaga umiejętności planowania i dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy pod presją czasu, pracy w zespole i umiejętności interpersonalnych, odpowiedzialności i dużego zaangażowania w wykonywane obowiązki.
Zakres obowiązków:
• koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i realizacją wystaw i lub instalacji artystycznych/wystawienniczych oraz działań im towarzyszących;
• nadzór nad terminową realizacją produkcji wystaw i lub instalacji artystycznych/wystawienniczych;
• prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i realizacją wystaw i lub instalacji artystycznych/wystawienniczych (w tym m.in. planowanie, czuwanie nad realizacją i rozliczanie budżetów wystaw, udział w procesie wyboru wykonawcy, zawieranie umów i nadzór nad ich realizacją, współpraca z projektantami i wykonawcami);
• przygotowywanie i opracowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem procesu przygotowania i produkcji wystawy i lub instalacji artystycznych/wystawienniczych;
• koordynacja współpracy z innymi działami Muzeum oraz partnerami zewnętrznymi w zakresie realizacji wystawy i lub instalacji artystycznych/wystawienniczych oraz działań im towarzyszących.

Wymagania

• wykształcenie wyższe humanistyczne;
• minimum dwa lata doświadczenia pracy przy projektach związanych przygotowaniem i realizacją wystaw (mile widziane doświadczenie pracy w instytucjach kultury);
• co najmniej podstawowa znajomość przepisów prawa i procedur dotyczących działań instytucji kultury (przede wszystkim w zakresie udzielania zamówień publicznych);
• dobra znajomość języka angielskiego;
• umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi oraz sporządzania planów i sprawozdań merytorycznych i finansowych;
• umiejętność planowania i organizacji pracy;
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• umiejętność łączenia pracy przy kilku projektach równocześnie;
• umiejętności komunikatywne i interpersonalne;
• odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
• doskonała organizacja pracy;
• dobra znajomość pakietu MS Office i Office 365;
• wysoka kultura osobista.

Oferujemy

• umowa o pracę, w pełnym wymiarze godzin
• praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
• możliwość rozwoju zawodowego
• dostęp do świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z pakietu sportowego

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• curriculum vitae;
• list motywacyjny
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 20 maja 2021 r., w tytule podając numer referencyjny MHP/04/2021/DBWS

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.