powrót
Stanowisko
Specjalista ds. koordynacji projektów artystycznych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

01.09 17.09

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

Specjalista koordynuje realizację wystaw, działań performatywnych oraz wydarzeń im towarzyszących, organizowanych przez CSW od momentu ich planowania, poprzez produkcję, aż do rozliczenia i ewaluacji. Do jego obowiązków należy między innymi:
• sporządzanie i przestrzeganie harmonogramów realizacji projektów;
• sporządzanie kosztorysów, bieżąca kontrola finansowa, rozliczanie projektów i nadzorowanie realizacji wypłat określonych w umowach z kontrahentami (w porozumieniu z działem księgowości);
• negocjowanie i przygotowywanie umów;
• utrzymywanie kontaktu z artystami, realizatorami, producentami, technikami, wykonawcami i innymi partnerami zewnętrznymi biorącymi udział w przedsięwzięciach CSW;
• stosowanie się do wymagań prawa zamówień publicznych (w porozumieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych);
• ścisła współpraca z kuratorami i innymi pracownikami CSW zaangażowanymi w realizację projektu.

Wymagania

• wykształcenie co najmniej średnie;
• doświadczenie w koordynacji projektów (produkcja projektów od momentu planowania, poprzez realizację zadań, aż do etapu rozliczenia) – dużym atutem będzie znajomość specyfiki pracy w instytucji kulturalnej oraz doświadczenie w koordynacji projektów zagranicznych;
• bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji i negocjacji;
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – poziom min. B2 (warunek konieczny);
• bardzo dobra organizacja pracy (wielozadaniowość i presja czasu);
• umiejętność pracy zespołowej

Oferujemy

• pracę w ważnej publicznej instytucji kultury;
• rozwój zawodowy i pracę przy dużych krajowych oraz międzynarodowych projektach artystycznych;
• własne stanowisko pracy – biurko, komputer, telefon;
• pracę w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy

Warunki aplikowania

Zgłoszenia zawierające:
• CV – format pdf
• list motywacyjny

należy przesyłać do dnia 17 września 2019 r. na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Specjalista ds. koordynacji projektów artystycznych.

Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalista ds. koordynacji projektów artystycznych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.