powrót
Stanowisko
Specjalista ds. kolportażu
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

30.04 06.05

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1. Przygotowywanie strategii dotyczących dystrybucji i sprzedaży.
2. Organizowanie bieżącej współpracy z wykonawcami zajmującymi się kolportażem.
3. Kontakt z drukarnią w zakresie dostaw gazety.
4. Raportowanie realizacji nakładu.
5. Opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej sieci kolportażu.
6. Opracowanie wewnętrznych procedur i norm, mających zapewnić maksymalną wydajność operacji związanych z dystrybucją wydawnictw.
7. Weryfikacja poprawności realizowanych zleceń w oparciu o wcześniejsze założenia.
8. Odpowiedzialność za magazyn.
9. Koordynacja i nadzór nad pracą podległego zespołu.

Wymagania

Wymagania konieczne:

1. Minimum 5-letnie doświadczenie zdobyte na stanowisku związanym z organizacją kanałów dystrybucji produktów wydawniczych, dystrybucja prasy (w tym tytułów codziennych)
2. Doświadczenie w koordynowaniu zespołem poświadczone w aplikacji
3. Wykształcenie wyższe
4. Rozeznanie w aktualnym otoczeniu rynkowym i działaniach konkurencji
5. Umiejętność analitycznego myślenia
6. Wiedza z zakresu prawa autorskiego, prasowego i prawa własności intelektualnej

Predyspozycje osobowościowe:

1. Zdolności kierowania kapitałem ludzkim
2. Samodzielność
3. Umiejętność organizacji pracy
4. Umiejętność pracy pod presją czasu
5. Odporność na stres

Oferujemy

1. Umowę o pracę oraz zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Możliwość tworzenia razem z zespołem nowego wydawnictwa na rynku.
3. Możliwość realizacji własnych pomysłów oraz tematów.
4. Sprzęt niezbędny na stanowisku.
5. Dofinansowanie do pakietów sportowych OK System.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
a) Curriculum vitae.
b) Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

Termin składania dokumentów: 30.04.2021r. - 06.05.2021r.

Dokumenty należy złożyć:
- osobiście/pocztą: Biblioteka Miejska w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź
- elektronicznie: rekrutacja@biblioteka.lodz.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.