powrót
Stanowisko
Specjalista ds. kadrowo-płacowych
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4500—5000 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

05.01 05.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Kadry
  • Teatr
Opis stanowiska

Główne zadania:

- załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem, przenoszeniem na rentę lub emeryturę pracowników
- przygotowywanie do decyzji Dyrektora wniosków zgłaszanych przez kierowników i pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych dotyczącymi przyjmowania, zwalniania, zaszeregowania, awansowania pracowników
- prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi teatru przy planowaniu czasu pracy
- zapoznawanie nowo przyjmowanych pracowników z regulaminami i przepisami obowiązującymi w TŻ i uzyskiwanie potwierdzeń na piśmie o ich znajomości
sporządzanie rocznych planów urlopów pracowników, zgodnie z wyznaczonym okresem przerwy urlopowej w danym roku
- współudział w opracowywaniu sprawozdań dotyczących wykorzystania funduszu socjalnego za kolejne lata
- współdziałanie ze służbą zdrowia oraz ze spec. ds. bhp i ppoż. w zapewnieniu właściwej opieki zdrowotnej oraz właściwych warunków pracy pracownikom teatru
- współpraca przy organizowaniu opieki i pomocy socjalnej dla pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników teatru
- prawidłowe przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Wymagania

- wykształcenie wyższe lub średnie
- minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane w instytucjach kultury)
- dobra znajomość obsługi komputera (Office, Płatnik)
- znajomość Kodeksu pracy oraz przepisów prawa pracy
- systematyczność i wysoki stopień zorganizowania
- odpowiedzialność, skrupulatność
- łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów
- mile widziana znajomość języków obcych

Oferujemy

- umowę o pracę
- szkolenia

Warunki aplikowania

CV z załączoną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teatr Żydowski z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” prosimy przesyłać na adres: rekrutacja[at]teatr-zydowski.art.pl

Informujemy, że Administratorem danych jest Teatr Żydowski z siedzibą w Warszawie przy ul Senatorskiej 35.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Informujemy, że Administratorem danych jest Teatr Żydowski z siedzibą w Warszawie przy ul Senatorskiej 35.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.