powrót
Stanowisko
Specjalista ds.inwestycji
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4.500—5.300 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

23.11 23.12

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
Opis stanowiska

- opracowywanie pod względem merytorycznym materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczących inwestycji, remontów, serwisów technicznych, w szczególności sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, proponowanie warunków udziału w postępowaniu i poza cenowych kryteriów ofert,
- współpraca z projektantami, urzędami i odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego,
- monitorowanie projektów inwestycyjnych pod względem zgodności z umową, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz innymi właściwymi przepisami,
- prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji i remontów zgodnie z warunkami umów, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym,
- udział w weryfikacji i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych,
- udział w pracach komisji przetargowej,
- nadzór nad wykonaniem umów: o prace projektowe, roboty dodatkowe, usługi nadzoru lub inne niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie terminowym, technicznym, formalno-prawnym i finansowym,
- monitorowanie oraz rozliczanie finansowe inwestycji i remontów,
- dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków inwestycyjnych,
- opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów, modernizacji oraz zmiany planów,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym przekazywanie informacji o wykonaniu zamówienia we właściwym terminie do specjalisty ds. zamówień publicznych,
- udział w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji.

Wymagania

1) oczekiwania
- wykształcenie wyższe, mile widziane: budownictwo, administracja;
- min. 2- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- znajomość zasad projektowania i realizacji budżetu zadaniowego,
- wiedza z zakresu: budownictwa, rachunkowości, finansów, zamówień publicznych, administracji publicznej.
2) mile widziane:
- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Oferujemy

- ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie,
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- pakiet świadczeń socjalnych,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty
- CV,
- kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

- Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest zamieszczona na stronie: https://mng.bip.gov.pl/oferty-pracy/
Informacje dodatkowe
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. inwestycji”

w terminie do dnia 23 grudnia 2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.
Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one protokolarnemu zniszczeniu.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.