powrót
Stanowisko
Specjalista ds. Fotografii
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

03.02 15.02

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

• wykonywanie fotografii o charakterze dokumentacyjnym obiektów muzealnych,
• obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii reprodukcyjnej,
• ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem,

Wymagania

udokumentowane – doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy przy digitalizacji – preferowane doświadczenie przy fotografowaniu – w sferze muzealnej/reklamowej/produktowej lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie o kierunku fotograficznym,
• doświadczenie w pracy ze studyjnym sprzętem oświetleniowym oraz innymi urządzeniami studyjnymi,
• znajomość zasad oświetlenia obiektów muzealnych w warunkach studyjnych,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,
• odpowiedzialność,
• umiejętność współpracy w zespole w celu sprawnego przebiegu realizacji procesów digitalizacji,
• umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
• co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,
• obsługa programów graficznych Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Capture One
• obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel).

Oferujemy

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesiące, druga na 1-rok, lub na czas trwania zadania tj. do dnia 31.07.2023 r.,
• rozpoczęcie okresu świadczenia pracy 15.03.2021.
• wymiar czasu pracy: pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

Warunki aplikowania

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 15.02.2021r.,
• wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl
• przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
lub wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/02/Foto/Hereditas”

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

TECHNIKI I METODY NABORU
• weryfikacja nadesłanych ofert,
• rozmowa kwalifikacyjna

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.