powrót
Stanowisko
SPECJALISTA DS. EDUKACJI
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.09 15.10

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Film
  • Muzeum
Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:
• prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczniów - w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - w zakresie problematyki Zagłady, a w szczególności historii getta warszawskiego,
• prowadzenie zajęć i warsztatów dla nauczycieli w zakresie problematyki Zagłady, a w szczególności historii getta warszawskiego,
• współpraca przy tworzeniu kolekcji historii mówionej zbierającej relacje Ocalałych z getta warszawskiego i innych gett okupowanej Polski oraz nieżydowskich świadków wydarzeń okresu okupacji niemieckiej,
• oprowadzanie po terenie dawnego getta wycieczek szkolnych, seniorów i innych zainteresowanych grup,
• oprowadzanie w ramach tzw. spacerów varsavianistycznych

Wymagania

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe z zakresu historii lub pokrewne;
2. pożądana dobra znajomość tematyki Zagłady a zwłaszcza dziejów getta warszawskiego i warszawskich Żydów;
3. Znajomość problematyki kultury, historii, tradycji i religii żydowskiej
4. Doświadczenie w pracy jako nauczyciel/edukator
5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
6. mile widziana znajomość innych języków, w tym znajomość języka hebrajskiego bądź jidysz
7. Przygotowanie i doświadczenie przewodnickie

Oferujemy

Oferujemy:
- umowę o pracę na pełny etat,
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość podwyższania kwalifikacji,
- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum Warszawy

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. EDUKACJI

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego. 2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.3. Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.