powrót
Stanowisko
Specjalista ds. edukacji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

10.09 26.09

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. edukacji w Pracowni Edukacji
Miejsce pracy: Warszawa
Poszukujemy twórczej, otwartej na nowe wyzwania i samodzielnej osoby do zespołu Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik. Pracownia Edukacji to grupa specjalistów różnych dziedzin nauki, ludzi o różnym doświadczeniu zawodowym. Tworzymy i promujemy rozwiązania edukacyjne zwiększające zainteresowanie nauką oraz nią inspirowane. Prototypujemy i wdrażamy metody angażujące uczestników w działanie, zwiększające samodzielność w procesie uczenia się. Wspieramy budowanie międzynarodowych sieci działających na rzecz rozwoju edukacji. Realizujemy programy i projekty edukacyjne m.in. Klub Młodego Odkrywcy, ESERO, Konstruktorów Marzeń, animując społeczności praktyków i teoretyków edukacji; ucząc się od siebie wzajemnie.
Twoje zadania:
• opracowanie koncepcji i realizacja wybranych wydarzeń edukacyjnych np. seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń;
• propagowanie aktywnych metody nauczania i uczenia się np. tworzenie publikacji, wystąpienia publiczne;
• nawiązywanie kontaktów, budowanie relacji z przedstawicielami różnych środowisk edukacyjnych;
• opracowanie, prototypowanie i wdrażanie rozwiązań edukacyjnych wykorzystujących metodę badawczą m.in. scenariuszy zajęć, warsztatów; tworzenie materiałów edukacyjnych;
• współpraca z pracownikami Pracowni Edukacji i innych działów CNK przy realizacji powierzonych działań;
• pozyskiwanie i koordynacja pracą wykonawców zewnętrznych w powierzonych działaniach m.in.: obsługa umów i nadzór nad realizacją zadań;
• wydatkowanie budżetu w powierzonych działaniach, w tym m.in. opracowanie wniosków finansowych, realizacja umów, rozliczanie faktur i rachunków; zgodnie z zasadami CNK
• pozyskiwanie danych służących raportowaniu i archiwizowanie dokumentacji powierzonych działań, zgodnie z zasadami CNK.

Wymagania

Czego od Ciebie oczekujemy:
• co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy dydaktycznej/edukatorskiej w szczególności w edukacji formalnej/nieformalnej (uczelnia, ośrodek doradztwa nauczycieli, instytucja edukacyjna, NGO, szkoła);
• wykształcenia wyższego- mile widziane w zakresie nauk przyrodniczych lub ścisłych;
• praktycznej znajomości zagadnień edukacyjnych (pedagogia i pedagogika) oraz metod nauczania/uczenia się (dydaktyka, w szczególności nauk przyrodniczych i ścisłych) a także zainteresowania rozwojem w tym obszarze;
• bardzo dobrej znajomości środowisk edukacyjnych w Polsce, mile widziane też zagranicą;
• doskonałej polszczyzny, doświadczenia w tworzeniu publikacji oraz wystąpieniach publicznych;
• sprawności tworzenia treści przekazu i efektywnego komunikowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i kanałów komunikacji;
• umiejętności zarządzania powierzonym budżetem;
• doświadczenia w zarządzaniu pracą innych osób, szczególnie nadzorowania realizacji umów z podwykonawcami.
Oraz:
• komunikatywnej znajomości j. angielskiego (B2);
• rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych;
• umiejętności pracy w zespole i zarządzania małymi zespołami;
• bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zespołu.

Mile widziane:

• doświadczenie w tworzeniu/współtworzeniu rozwiązań edukacyjnych m.in. scenariuszy zajęć, lekcji, warsztatów;
• doświadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjnych

Oferujemy

Dlaczego warto do nas dołączyć?
• oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
• umożliwiamy udział w nowatorskich projektach edukacyjnych w prestiżowej instytucji kultury;
• zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport).
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 26.09.2021r.
W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”
Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Warunki aplikowania

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8b2f1d135f5f44b1b5718ab1e244381f

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.