powrót
Stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych

Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

24.03 07.04

Słowa kluczowe
  • Administracja

Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
• Koordynacja wydarzeń odbywających się w salach kameralnych UMFC;
• Członkowsko w zespole dot. ewaluacji projektu Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie;
• Kontakt z artystami i zbieranie od nich materiałów do sporządzania umów honoraryjnych oraz potrzeb technicznych do realizacji koncertu;
• Przygotowywani kalendarza koncertowego (listy zapraszające wykonawców, plany prób i rezerwacja noclegów)
• Przygotowanie umów z artystami i współpracującymi instytucjami;
• Przygotowanie programów koncertowych;
• Dyżury podczas wybranych koncertów organizowanych przez Biuro Koncertowe;
• Współpraca z wieloma jednostkami Uczelni (m.in. z Biblioteką w kwestii materiałów nutowych do koncertów symfonicznych i nie tylko);
• Obsługa interesantów Biura Koncertowego;
• Prowadzenie archiwum i aktualizacja bazy kontaktowej Biura Koncertowego;
• Rozliczanie tantiem autorskich za koncerty organizowane przez Biuro Koncertowe –Kontrakty z ZAIKS-em;
• Współpraca z bileterami i organizacja widowni.

Wymagania

Wymagania:
• Studia wyższe, najlepiej po akademii muzycznej (lub UMFC), uniwersyteckiej muzykologii, względnie po kierunku związanego ze sztuką szeroko pojętą;
• Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku;
• Biegła znajomość obsługi komputera (MS Office), mile widziana znajomość programu graficznego;
• Komunikatywność – umiejętność współpracy z interesantami, głównie z wykonawcami i realizatorami projektów, w tym często profesorami i studentami wyższych uczelni oraz umiejętność współpracy z szeroko pojętą publicznością koncertów;
• rzetelność, samodzielność, zaangażowanie i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
• pakiet socjalny: „wczasy po gruszą”, dofinansowanie aktywności sportowej;
• uczestnictwo w szkoleniach zawodowych;
• miłą atmosferę w miejscu pracy.

Warunki aplikowania

Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pldo 7 kwietnia 2021 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych.

……………………………………….
(data, czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2
w Warszawie.
Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w proces rekrutacji.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ciąg dalszy klauzuli na stronie UMFC.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.