powrót
Stanowisko
Specjalista do spraw promocji w Dziale Promocji i Marketingu w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Umowa
etat
Miasto
Gniezno
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

26.03 12.04

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

• realizacja projektów marketingowych i promocyjnych, zgodnych z przyjętymi strategiami rozwoju oraz promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
• aktywne kształtowanie i dbanie o wizerunek Muzeum,
• tworzenie i realizacja działań promocyjnych w internecie, zwłaszcza prowadzenie strony internetowej, moderowanie komunikacji w mediach społecznościowych, inicjowanie nowych działań i aktywności online mających na celu budowanie społeczności,
• kreowanie, kształtowanie i poszerzanie relacji z mediami,
• współpraca z firmami zewnętrznymi (agencje kreatywne, drukarnie, graficy, itp.),
• redakcja tekstów informacyjnych i promocyjnych,
• przygotowywanie materiałów promocyjnych, dbałość o ich dystrybucję i udostępnianie,
• ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. marketingu,
• wsparcie działań sprzedażowych,
• analizowanie i optymalizowanie działań promocyjnych prowadzonych off- i online,
• przygotowywanie umów, kosztorysów, harmonogramów i raportów,
• praca w zespołach projektowych,
• współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
• udział w planowaniu budżetu Działu Promocji i Marketingu,
• opracowywanie materiałów sprawozdawczych oraz raportów z zakresu działalności promocyjnej.

Wymagania

- wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe, dziedziny: komunikacja, marketing, dziennikarstwo, polonistyka);
- doświadczenie w realizacji projektów z zakresu promocji, komunikacji lub reklamy, także online
- dobra znajomość nowoczesnych narzędzi i trendów w komunikacji online, social media (FB, Twitter, Instagram) oraz analityki internetowej,
- łatwość formułowania myśli i tworzenia tekstów, poprawność językowa (tzw. lekkie pióro),
- bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność równoległego prowadzenia kilku projektów.

Dodatkowe wymagania i kwalifikacje:
- doświadczenie w projektowaniu i realizacji kampanii reklamowych w mediach społecznościowych,
- podstawowa znajomość obsługi jednego z programów graficznych (np. Corel, Photoshop),
- podstawowa znajomość języka angielskiego,
- znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej.

Oferujemy

- ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie,
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
- możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
- CV ze wskazaniem danych kontaktowych (nr telefonu lub adres mail),
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie.
Dodatkowe dokumenty potwierdzające kompetencje i doświadczenie kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać wyłącznie mailowo na adres: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl, w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. Brak wymaganych dokumentów będzie podstawą do odrzucenia przez komisję oferty, na etapie oceny formalnej.
Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

Do aplikacji należy dołączyć oświadczenie następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ze zm. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w załączonych dokumentach do aplikacji.
Aplikacje bez tej klauzuli będą odrzucone na etapie oceny formalnej.
10. Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest p. Grażyna Burzańska, e: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl, t. (61) 426-46-41, w. 204.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.