powrót
Stanowisko
Renowatora / Renowatorki – obiekty metalowe i w technikach mieszanych
Umowa
etat
Miasto
Nieborów
Województwo
Łódzkie / Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

03.02 15.02

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

GŁÓWNE ZADANIA
• konserwatorskie przygotowanie obiektów do digitalizacji, wykonywanie zabiegów podstawowych dostosowanych do rodzaju obiektów i ich stanu zachowania jak m.in. czyszczenie.
• drobne zabiegi zabezpieczające na obiektach.
• zabezpieczenie obiektów po digitalizacji wg wskazań konserwatora.
• przygotowanie dokumentacji prac konserwatorskich wg standardu przygotowanego w projekcie.
• rejestracja ruchu obiektów przychodzących i opuszczających pracownię.
• uczestniczenie w pracach związku z realizacją projektu pn. Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie średnie plastyczne lub wyższe związane z konserwacją zabytków ,
• doświadczenie w pracy w muzeum bezpośrednio przy obiektach, staż co najmniej 2 lata,
• umiejętności manualne i wiedza w zakresie: konserwacji prewencyjnej, drobnych zabiegów zabezpieczających,
• znajomość wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
• zdolności w zakresie organizacji pracy i wiedza niezbędna do przygotowania warsztatu pracy i materiałów potrzebnych do jej wykonywania,
• odpowiedzialność,
• umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
• umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
• obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel).

Oferujemy

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (czas trwania projektu do dnia 31.07.2023r.),
• wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 6 godzin dziennie.

Warunki aplikowania

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 15.02.2021r.,
• wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl
• przekazując osobiście (również do Muzeum w Nieborowie i Arkadii) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).
• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/02/Nieborów-metal/Hereditas”

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.
INNE INFORMACJE
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.