powrót
Stanowisko
Przewodnik / opiekun ekspozycji
Umowa
dzieło / na zlecenie / etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.10 20.10

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
Opis stanowiska

1. Oprowadzanie po ekspozycji muzealnej wycieczek oraz indywidualnych zwiedzających;
2. Obsługa symulatorów, pomocy edukacyjnych i innych urządzeń znajdujących się na ekspozycji;
3. Nadzór nad eksponatami udostępnianymi zwiedzającym;
4. Udzielanie fachowych informacji na temat eksponatów muzealnych z uwzględnieniem wieku, stopnia zainteresowania oraz przygotowania zwiedzających;
5. Dbałość o czystość, bezpieczeństwo i właściwy wygląd ekspozycji;
6. Pomoc przy aranżacji ekspozycji;
7. Pomoc w przygotowywaniu i organizowaniu wystaw czasowych;
8. Podnoszenie kwalifikacji poprzez zdobywanie wiedzy na temat historii lotnictwa;
9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego i Dyrektora Muzeum.

Wymagania

I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe min. pierwszego stopnia, preferowane humanistyczne (historia, pedagogika, kulturoznawstwo) bądź techniczne, związane z lotnictwem.
2. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego – min. B2
3. Gotowość do pracy wg ustalonego grafiku z sobotami i niedzielami włącznie

II. Wymagania dodatkowe/ mile widziane:
1. Wiedza na temat lotnictwa i historii najnowszej - bardzo dobra i możliwa do zweryfikowania
2. Umiejętność wypowiedzi publicznych dostosowanych do różnorodnych grup odbiorców – w tym dzieci i osób z potrzebami specjalnymi
3. Znajomość drugiego języka obcego nowożytnego w stopniu komunikatywnym
4. Doświadczenie w pracy lub służby w lotnictwie
5. Zdyscyplinowanie, staranność, rzetelność, a przy tym życzliwość, entuzjazm i umiejętność pracy
w zespole.
6. Prawo jazdy kat. B lub wyższej
7. Umiejętność posługiwania się komputerami i aplikacjami mobilnymi
8. Zdolności manualne, modelarskie i graficzne

Oferujemy

1. Rodzaj umowy: do ustalenia - umowa zlecenie, umowa współpracy przy własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę.
2. Wymiar czasu pracy: etat lub do ustalenia, w godzinach otwarcia Muzeum, według rozkładu czasu pracy
3. Stanowisko: Przewodnik/ Opiekun ekspozycji
4. Miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
5. Stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w bardzo dobrze skomunikowanym punkcie miasta (z własnym parkingiem), prestiż instytucji kultury.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny

Termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „Przewodnik / Opiekun ekspozycji” na adres: info@muzeumlotnictwa.pl w nieprzekraczalnym terminie 20 października 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów.
W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków (Muzeum - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iodo@muzeumlotnictwa.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.
Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.