powrót
Stanowisko

pracownik działu Historii i Badań Naukowych

Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.03 24.03

Słowa kluczowe
  • Badania
  • Muzeum

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

- prowadzenie kwerend na potrzeby działań muzealnych
- prowadzenie badań naukowych (indywidualnych i zespołowych) w zakresie historii Polski XIX I XX wieku, z uwzględnieniem byłych terytoriów RP.
- udział w pracach zespołów organizujących wystawy muzealne
- organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów naukowych, kolegów naukowych oraz innych wydarzeń realizowanych przez MN
- przygotowywanie prelekcji, wykładów i odczytów.
- kontakty z naukowcami współpracującymi z MN
- opieka merytoryczna nad wystawami stałymi
- przygotowanie merytoryczne wydawnictw a w tym publikacji pokonferencyjnych
i katalogów

Doświadczenie zawodowe:

- w pracy z uwzględnieniem doświadczenia w organizacji wystaw i konferencji
- w pracy nad przygotowaniem merytorycznym wydawnictw
- we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi
- w realizacji i koordynacji projektów naukowych
- aktywny udział w konferencjach

Wymagania

- umiejętność pracy w zespole
- elastyczność godzin pracy wynikająca z konieczności udziału w wydarzeniach popołudniowych
- gotowość do pełnienia dyżurów merytorycznych w weekendy
- zdolność przystosowania się stawianych wymagań
- odpowiedzialność, otwartość, komunikatywność
- sumienność i dokładność
-wykształcenie wyższe, preferowana osoba ze stopniem doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
-doświadczenie w pracy w muzealnictwie
-mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
-dorobek naukowy

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie
Pracę rozwojową

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24.03.2023 r. osobiście w kopercie z dopiskiem: „Kadry oferta pracy na stanowisku pracownik Działu Historii i Badań Naukowych" w Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 ,00-240 Warszawa w godzinach 9:00-16:00 (kancelaria/sekretariat) lub e-mailowo kadry@muzn.pl,
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Muzeum zastrzega sobie, że odpowie tylko na wybrane aplikacje.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.