powrót
Stanowisko
Pracownik ds. digitalizacji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

01.03 17.03

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Biblioteka
  • Dostępność
  • Edukacja
  • Film
  • Fotografia
  • Grafika
  • Muzeum
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

Pracownik ds digitalizacji

Wymagania

Zakres obowiązków

1. Skanowanie wszelkiego rodzaju zabytkowych obiektów takich jak: dokumenty, fotografie, grafiki, rysunki, akwarele etc. retusz
2. przygotowanie materiałów do digitalizacji
3. przygotowanie cyfrowych odwzorowań materiałów
4. przygotowywanie materiałów do publikacji w wersji cyfrowej
5. kontrola oraz korekta plików
6. przygotowanie i obróbka materiałów graficznych do procesu drukowania i udostępnienia
7. współpraca z zespołem ds. digitalizacji
8. zabezpieczenia materiałów oraz dbałość o ich prawidłowe przechowanie

Oczekujemy:
1. wykształcenie minimum średnie Technikum fotograficzne
2. mile widziane doświadczenia na podobnym stanowisku
3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
4. samodzielność w wykonywaniu zadań
5. gotowości do poszerzania wiedzy w zakresie digitalizacji
6. dokładność i skrupulatność
7. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
8. mile widziane zainteresowania historyczne

Umiejętności:
1. znajomość pakietu Adobe
2. znajomość cyfrowych procesów graficznych
3. swoboda w obsłudze MS Office
4. mile widziana znajomości bibliotek cyfrowych

Oferujemy

stabilne zatrudnienie, możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty
list motywacyjny, Curriculum vitae (CV),
kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018rokuoochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) .

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 1.03.23 r. do dnia 17.03.2023 r. osobiście w kopercie z dopiskiem: „Kadry oferta pracy na stanowisku Pracownik ds. digitalizacji" Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 Warszawa w godzinach 9:00-16:00 (kancelaria/sekretariat) lub e-mailowo kadry@muzn.pl,
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.