powrót
Stanowisko

pracownik biurowy-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie-Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Umowa
etat / wolontariat
Miasto
Warszawa Radzymin
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
policealne / średnie
Czas trwania oferty

18.06 22.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Edukacja
  • Muzeum

Opis stanowiska

Miejsce Wykonywania pracy: Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie –Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie
1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów technicznych w budynku muzeum.
2. Zlecenie wykonywania terminowych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych systemów technicznych, utrzymywanie ich sprawności.
Prowadzenie w tym zakresie dokumentacji.
3. Zgłaszanie awarii i usterek.
5. Prowadzenie spraw kancelaryjnych i sekretariatu oddziału. Bieżąca współpraca w tym zakresie z kancelarią oraz archiwistą zakładowym Muzeum Niepodległości.
6. Prowadzenie dokumentacji administracyjnej oddziału.
7. Przygotowywanie projektów umów oraz opisu przedmiotu zamówienia na usługi itp.
8. Bieżący nadzór nad realizacją umów dotyczących budynku Muzeum Bitwy Warszawskiej, opisywanie faktur związanych z serwisowanie obiektu.
9. Gromadzenie wytworzonej dokumentacji, przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującą w Muzeum Niepodległości instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
10. Wykonywanie obowiązków protokólanta w związku z prowadzonymi zebraniami, projektami itp. zdarzeniami.
11. Zastępstwo za pracownika recepcji w przypadku krótkotrwałych i nieprzewidzianych nieobecności.
12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Wymagania

Wykształcenie minimum średnie
Samodzielność oraz odpowiedzialność
w wykonywaniu powierzonych zadań
Doświadczenie w pracy związane z prowadzeniem
dokumentacji kancelaryjnej
Dobra obsługa komputera
Zdolności organizacyjne

Oferujemy

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum
• pracę stacjonarną w przyjaznym zespole,
• pakiet socjalny
• ubezpieczenie grupowe,
• pakiet sportowy,
• opiekę medyczną,
• spotkania integracyjne,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
listy motywacyjny, Curriculum vitae (CV),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23.06.2023 r. w tytule wpisując pracownik administracji
e-mailowo; kadry@muzn.pl,
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Muzeum zastrzega sobie, że skontaktuję się z wybranymi kandydatami

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.