powrót
Stanowisko
od księgowego do głównego specjalisty ds. podatku VAT
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.01 19.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
Opis stanowiska

Zadania wykonywane na stanowisku:
• wsparcie merytoryczne w zakresie podatku VAT i CIT,
• dekretowanie dokumentów księgowych,
• księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej w programie Finansowo Księgowym „Symfonia”,
• uzgadnianie i analiza rejestrów sprzedaży i zakupu,
• bieżąca kontrola i uzgadnianie rozrachunków z tyt. VAT
• korekta roczna VAT, wyliczanie prewskaźnika,
• przygotowanie, sporządzanie i uzgadnianie deklaracji VAT, JPK
• księgowanie wynagrodzeń osobowego i bezosobowego funduszu płac,
• uzgadnianie rozrachunków z tyt. składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
• sporządzanie sprawozdań do GUS
• zastępowanie Kierownika Działu Księgowości

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
• co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku: VAT,CIT, PIT, finansach publicznych,
• umiejętność obsługi programów Symfonia: Finansowo- księgowy, Handel,

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• biegła umiejętność obsługi komputera,
• umiejętność wyliczenia wynagrodzeń z osobowego funduszu płac i umów
cywilno-prawnych,
• umiejętności związane z doskonałą organizacją pracy,
• skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność dokładność, dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
• umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

zatrudnienie w instytucji kultury będącej wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Termin złożenia dokumentów: do dnia 19.01.2021r.

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail:hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.