powrót
Stanowisko
Muzyk orkiestrowy – zastępca koncertmistrzów orkiestry
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Czas trwania oferty

08.11 16.01

Słowa kluczowe
  • Muzyka
  • Sztuka
Opis stanowiska

Stanowisko: muzyk orkiestrowy- zastępca koncertmistrzów orkiestry
Wymiar etatu: 1 etat
Termin przesłuchania: 24.01.2022 (poniedziałek)
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fr. Chopina w Gdańsku, Sala kameralna
Godzina przesłuchania: godz. 13:00
Program przesłuchań:
ETAP I:
Literatura:

W. A. Mozart

1 cz. Koncertu skrzypcowego z kadencją (dowolną) - do wyboru Koncerty K. 216, K. 218, K. 219

Literatura orkiestrowa:
1. W. A. Mozart - Symfonia nr 39 Es dur K. 543
cz. 4 takty 1 - 42

2. L. van Beethoven - Missa Solemnis op. 123

„Sanctus” solo takty 110 - 214

3. F. Mendelssohn - „Sen nocy letniej” Scherzo op. 61 nr 1

takty 17 - 99

4. S. Prokofiev - Symfonia nr 1 „Klasyczna” D dur op. 25

cz. 1 od początku do nr 10

5. R. Strauss - Don Juan op. 20

takty 1 - 62

Etap II:
Literatura:
1 cz. Koncertu skrzypcowego z kadencją - L. van Beethoven, J. Brahms, P. Czajkowski, J. Sibelius

Literatura orkiestrowa:
1. F. Mendelssohn - Symfonia nr 4 A dur op. 90
cz. 1 takty 1 - 66
cz. 4 takty 1 - 52

2. J. Brahms - Symfonia nr 1 c moll op. 68

cz. 2 solo takty 90 - do końca

3. J. Brahms - Symfonia nr 4 e moll op. 98

cz. 3 takty 1 - 63

4. N. Rimsky-Korsakov „Sheherazde” op. 35

cz. 1 wszystkie fragmenty solo
cz. 2 fragment otwarcia - solo
cz. 3 fragment solo
cz. 4 dwa pierwsze fragmenty solo

5. R. Strauss - „Życie Bohatera” op. 40

solo - numery od 22 do 31

1. -53

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego;
• Wykształcenie wyższe kierunkowe

Oferujemy

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w instytucji kultury będącej wojewódzką samorządową jednostka organizacyjną

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w języku polskim i angielskim (wzory kwestionariuszy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny w języku polskim i angielskim,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Termin złożenia dokumentów: 16.01.2022
Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary. Regulamin przesłuchania dostępny jest na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
Materiały nutowe można pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne są również w Biurze Koncertowym PFB 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail: hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu
tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.