powrót
Stanowisko
Montażysta dekoracji
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
policealne / średnie / zawodowe
Czas trwania oferty

25.11 10.12

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
  • Teatr
Opis stanowiska

Praca fizyczna polegająca na przenoszeniu ciężkich elementów dekoracji- montaż i demontaż.

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Obsługę techniczną prób oraz spektakli,
• Montaż i demontaż dekoracji- przenoszenie ciężkich elementów dekoracji,
• Ustawianie, mocowanie, łączenie i podwieszanie dekoracji do prób i przedstawień,
• Transport elementów dekoracji - w tym załadunek oraz rozładunek,
• Konserwację narzędzi pracy,
• Uczestniczenie w próbach montażowych, technicznych, generalnych i przedstawieniach,
• Terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań - szczególnie dotyczących prób i przedstawień.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:
• Dobrej kondycji i siły fizycznej,
• Zdolności do pracy na wysokości powyżej 3m,
• Dyspozycyjności.

Mile widziane:
• Doświadczenie w pracy w teatrze lub przy wydarzeniach kulturalnych- w podobnym zakresie obowiązków.

Oferujemy

Oferujemy:

1) stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
2) bogaty Fundusz Świadczeń Socjalnych,
3) dofinansowanie do karty Multisport/Benefit,
4) możliwość rozwoju dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami,
5) udział w ciekawych projektach kulturalnych.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów:

- CV

Termin: 10.12.2021r. do godziny 16:00.

Aplikacje przesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
Dokumenty prosimy przesłać na adres: rekrutacja@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczyć je osobiście do pokoju 525 b, lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z napisem REKRUTACJA. Skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami. Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 88 66 w godzinach 8:00-16:00.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek
nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
2. W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres
korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław z dopiskiem
„Ochrona danych osobowych”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.