powrót
Stanowisko
Młodszy Specjalista – Magazynier / Młodsza Specjalistka – Magazynierka w Dziale Kolekcji i Zbiorów
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3500—4500 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.10 13.11

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Obsługa techniczna
  • Sztuka
Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:
•przyjmowanie i wydawanie transportów, współpraca w tym zakresie z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zbiorów (konserwator) i dokumentację ewidencyjną (inwentaryzator), ze szczególną dbałością o przepływ informacji w tym zakresie,
•prowadzenie księgi wejść i wyjść w magazynach zbiorów zgodnie z wytycznymi,
•nadzór nad lokalizacją obiektów w magazynach, prowadzenie rejestru lokalizacji obiektów w magazynach i ich przemieszczania,
•projektowanie i wykonywanie specjalistycznych opakowań (skrzyń) zbiorów,
•rozmieszczanie prac w przestrzeni magazynowej i oznaczanie skrzyń,
•wspieranie pracy innych magazynierów – pomoc przy rozładunku lub załadunku zbiorów i materiałów do zabezpieczenia zbiorów, konsultowanie dostaw i działań logistycznych,
•zaopatrzenie w materiały do zabezpieczenia zbiorów i inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania magazynów,
•czynności związane z przygotowaniem prac do transportu – pakowanie według ustalonych procedur w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zbiorów (konserwator),
•obsługa i konserwacja urządzeń magazynowych nie wymagających oddzielnych uprawnień,
•sprawdzanie stanów magazynowych – zgłaszanie uszkodzony skrzyń i zbiorów; zgłaszanie osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zbiorów (konserwator) i dokumentację ewidencyjną (inwentaryzator) obiektów, które zostały umieszczone w magazynie z naruszeniem procedur,
•dbanie o porządek w magazynie – wykonywanie czynności porządkowych, sprzątanie magazynu w podstawowym zakresie, zgłaszanie potrzeby okresowego czyszczenia przestrzeni, jeśli przekracza ono możliwości samodzielnego wykonania,
•koordynowania i nadzorowania utrzymania czystości i porządku w magazynach,
•koordynacja działań związanych z kontrolą utrzymania odpowiedniego standardu sanitarnego magazynów,
•weryfikacja działania systemów bezpieczeństwa i zabezpieczeń mechanicznych magazynach zbiorów.

Wymagania

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:
•wykształcenia wyższego (preferowane techniczne),
•znajomości standardów bezpieczeństwa obowiązujących w magazynach dzieł sztuki,
•umiejętności czytania i wykonywania rysunku technicznego, a także projektowania np. skrzyń do przechowywania i transportu obiektów muzealnych,
•doświadczenia przynajmniej 2 lat pracy w magazynie zbiorów muzealnych (dopuszczalne doświadczenia świadczenia usług udokumentowane umowami cywilnoprawnymi).
•doświadczenia i umiejętności w pracy z obiektami muzealnymi (przenoszenie, rozpakowywania, pakowanie, montaż, demontaż),
•wysokiej sprawności fizycznej / zdolności manualnych.

Oferujemy

Co oferujemy:
•zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
•wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok. 3500-4500 zł brutto (uwarunkowane doświadczeniem oraz znajomością zagadnień na proponowanym stanowisku),
•dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego).

Warunki aplikowania

Konieczne jest przedłożenie przez kandydatów na stanowisko Oświadczenia o niekaralności, w którym kandydat stwierdza:

- nie byłem/byłam karany / karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych

Jak aplikować?
CV wraz z Oświadczeniem o niekaralności prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DKiZ/MS-M/10/21
Na aplikacje czekamy do 13.11.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek prac.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.