powrót
Stanowisko
Młodszy bibliotekarz/bibliotekarz w Zagłębiowskiej Mediatece
Umowa
etat
Wynagrodzenie

2900—3000 PLN brutto

Miasto
Sosnowiec
Województwo
Śląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

28.01 15.02

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Literatura
  • Muzyka
  • Nowe media
Opis stanowiska

Praca w agendzie Świat Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki. Obsługa użytkowników w zakresie wypożyczeń i obsługa sprzętu multimedialnego, opracowywanie zbiorów, prowadzenie lekcji, warsztatów, animacji artystyczno-czytelniczych, współpraca z firmą Amazon w zakresie zadań pracowni STEM Kindloteka.

Wymagania

Preferowane wykształcenie wyższe bibliotekarskie, dopuszcza się inne kierunki, mile widziane uprawnienia pedagogiczne, umiejętność pracy z młodym użytkownikiem, sprawność w obsłudze sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych (MS Word, Excel, PowerPoint, system biblioteczny np. Prolib), otwartość na nowe technologie, kreatywność i zaangażowanie

Oferujemy

Praca w nowoczesnej Zagłębiowskiej Mediatece. Pierwsza umowa na czas określony (3 miesiące), możliwość realizacji własnych projektów, praca w kreatywnym młodym zespole. Możliwość awansu zawodowego.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów na mediateka@biblioteka.sosnowiec.pl lub złożenie ich w zaklejonej i opisanej kopercie „Rekrutacja na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza w Zagłębiowskiej Mediatece” w terminie do 15 lutego 2021 r. w Sekretariacie pokój nr 1.09, za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu na adres: ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie. Oferty przesłane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń:
• podanie o przyjęcie do pracy z aktualnymi danymi kontaktowymi, kierowane do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu,
• CV wraz ze zdjęciem osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia pedagogiczne,
• oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
Dokumenty, z wyjątkiem kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji mogą zwrócić się o zwrot złożonych dokumentów pisemnie na adres jak wyżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 266 33 96 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. Po upływie wskazanego wyżej terminu podania o pracę wraz z załączonymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego termin przeprowadzenia rekrutacji może ulec zmianie.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Zawiadomienie o ewentualnej zmianie terminu lub odwołania rekrutacji nastąpi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.