powrót
Stanowisko
Międzynarodowe szkolenia i staże Music.Multimedia.Management.
Umowa
staż / praktyki
Miasto
Szczecin (PL) / Skodje (NOR)
Województwo
Zachodniopomorskie
Czas trwania oferty

12.04 05.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Edukacja
  • Muzyka
  • Nowe media
  • Obsługa techniczna
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie wraz z partnerami Fjord Cadenza (Skodje, Norwegia) i TRAFO Trafostacją Sztuki zapraszają do międzynarodowego programu szkoleń zawodowych Music.Multimedia.Management.

Nabór trwa do 5 maja 2021.

Zarejestrować można się tutaj: www.mmmproject.eu

Music.Multimedia.Management. jako projekt realizowany w ramach programu Kultura współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, zakłada rozwój współpracy kulturalnej między twórcami i instytucjami artystycznymi w Europie. Projekt ma na celu wzmacnianie kompetencji specjalistów międzynarodowego sektora kultury, poprzez realizację kompleksowego programu działań edukacyjnych – kursów, praktyk i staży – oraz organizację interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych w Polsce i Norwegii.

Udział w programie pozwoli uczestnikom nie tylko na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim - możliwość sprawdzenia jej w praktyce angażując w przygotowanie międzynarodowych wydarzeń artystycznych: International Lutosławski Youth Orchestra (sierpień 2021 i 2022), Fjord Cadenza Festival (sierpień 2021 i 2022), MUSIC.DESIGN.FORM Festival (wrzesień 2021 i 2022), oraz wystawy w ramach programu wystawienniczego Galerii 4. Poziom.

Wymagania

Oferta skierowana jest do osób posługujących się językiem angielskim w wieku 18+; studentów i absolwentów uczelni artystycznych, akademii muzycznych, kierunków humanistycznych; pracowników sektora kultury, którzy chcą poszerzyć kontakty i usystematyzować wiedzę, rozwinąć umiejętności lub przekwalifikować się; artystów, którzy chcą rozwinąć umiejętności managerskie i producenckie; osób zainteresowanych pracą w zarządzaniu kulturą, programowaniu, dyrekcji artystycznej, kuratorstwie, produkcji wydarzeń, reżyserii i inżynierii dźwięku, światła, multimediów.

Oferujemy

Zaczynając od darmowych kursów on-line przewidzianych na maj-czerwiec 2021, wybrani kandydaci będą mieli możliwość udziału w 2-tygodniowych praktykach w siedzibie Partnerów, a następnie zakwalifikowania się na dwumiesięczny płatny staż w Polsce lub w Norwegii. Dla uczestników praktyk przewidziana jest dieta na pokrycie kosztów związanych z pobytem w instytucji. Osoby, które zakwalifikują się do 3 etapu otrzymają wynagrodzenie za 2-miesięczny staż; będą mogły skorzystać również z 10-godzinnego mentoringu.

Każdy moduł programu składa się z serii webinariów i wykładów prowadzonych przez szerokie grono ekspertów z całego świata. Lista modułów jest zróżnicowana i obejmuje: rozwój publiczności, edukację muzyczną, impresariat, zarządzanie zespołem, kuratorstwo sztuki, dźwięk (projektowanie i inżynieria) oraz światło i multimedia.

Warunki aplikowania

Aby wypełnić formularz rekrutacyjny, zarejestruj się na stronie http://mmmproject.eu/
Kandydaci zainteresowani kursami online powinni załączyć CV, uzasadnienie chęci wzięcia udziału w programie oraz autorskie propozycje związane z modułem, do którego się zgłaszają. Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 5 maja.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.